ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / Επικοινωνία με το Τμήμα

 

Η επικοινωνία με το Τμήμα (πρώην Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) θα γίνεται αποκλειστικά με mail  στο secptde@upatars.gr  και μόνο από τον φοιτητικό λογαριασμό των φοιτητών.

Το email: etogia@upatras.gr  καθώς και το τηλέφωνο της κ. Τόγια δεν εξυπηρετεί πια το πρώην Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.

Παρακαλούμε πολύ, για την άμεση  διεκπεραίωση των μηνυμάτων σας, να είναι: ολοκληρωμένα (ονοματεπώνυμο, αρ. μητρώου )