Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

η έναρξη του μαθήματος “Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Διαπροσωπική αλληλεπίδραση και σχέσεις” θα γίνει την Πέμπτη 13/10/2022, καθώς η διδάσκουσα θα συμμετέχει στις εργασίες του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας  κατά τις ημερομηνίες 05-09/10/2022 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Καλή χρονιά!
ΠΧΠ