Η εξέταση του μαθήματος του γ΄ έτους “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ“, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, 12.30- 15.30. Θα προστεθεί και στο πρόγραμμα εξετάσεων στη σελίδα του Τμήματος μετά τις διακοπές του Αυγούστου.