Η αναπλήρωση του μαθήματος του α΄ εξαμήνου “Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, στις 9 π.μ. στην αίθουσα Τ17