Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες

Τις τελευταίες ημέρες έχω γίνει δέκτης πολλών παραπόνων για τη βαθμολόγησή σας σε διάφορα μαθήματα στην πρόσφατη εξεταστική. Οι περισσότεροι φοιτητές μου ζητούν να εισηγηθώ στους διδάσκοντες την αναβαθμολόγηση των γραπτών, ενώ δεν έλειψαν και αιτήματα για επανάληψη της εξέτασης συγκεκριμένων μαθημάτων.

Ως Πρόεδρος του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάποιες προβλέψεις του κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας, τις οποίες οφείλατε να γνωρίζετε:

1. Αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διδασκαλία, την εξέταση και τη βαθμολόγηση είναι ο διδάσκων καθηγητής του μαθήματος, ο οποίος οφείλει να ανακοινώνει εγκαίρως την ύλη του μαθήματος και τον τρόπο εξέτασης αυτού.

2.Αναβαθμολόγηση γραπτού δεν προβλέπεται. Ο φοιτητής δικαιούται να δει το γραπτό του σε μέρα και ώρα που θα ορίσει ο καθηγητής.

3. Επανάληψη της εξέτασης του μαθήματος γίνεται μόνο όταν διαπιστωθεί σοβαρό πρόβλημα κατά την αρχική εξέταση (π.χ. εκτεταμένη αντιγραφή, θέματα εκτός ύλης κλπ.), έπειτα απλό απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

4. Φοιτητής ο οποίος έχει απορριφθεί τρεις φορές κατά την εξέταση ενός μαθήματος δικαιούται να ζητήσει να εξεταστεί από Επιτροπή Καθηγητών ή Λεκτόρων, τη σύνθεση της οποίας καθορίζει η Κοσμητεία της Σχολής στην οποία ανήκει το Τμήμα. Στην Επιτροπή δεν συμμετέχει ο διδάσκων του μαθήματος και την ευθύνη των θεμάτων όπως και της διόρθωσης έχουν τα μέλη της Επιτροπής. Η αίτηση γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Κατόπιν των παραπάνω, σας παρακαλώ να επικοινωνείτε μόνο με τους διδάσκοντες των μαθημάτων για τα οποία έχετε αμφιβολίες ως προς τη βαθμολογία σας και θα θέλατε να δείτε το γραπτό σας.

Ως Πρόεδρος δεν έχω το δικαίωμα να ελέγξω το ακαδημαϊκό έργο των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ, παρά μόνο εάν διαπιστωθούν αδιαμφισβήτητες παρατυπίες ή προβλήματα. Επομένως, είναι ανώφελο να απευθύνεστε σε μένα για τέτοιου είδους θέματα.

Ο Πρόεδρος του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε.

Γιωργος Νικολάου, Καθηγητής