Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες που πρόκειται να εξεταστούν στα μαθήματα “Βυζαντινή Ιστορία” & Νεότερη  & Σύγχρονη Ιστορία” να ενημερωθούν από το eclass και να επικοινωνήσουν άμεσα με τη διδάσκουσα (karakostan@upatras.gr).