Η εξέταση των μαθημάτων “Εκπαίδευση & Πολιτισμική Ετερότητα”, «Γλώσσα και Πολιτισμός/Κουλτούρα», «Ταυτότητα Εκπαίδευση και Δημοκρατία», «Εκπαίδευση Μειονοτήτων και Ανθρώπινα Δικαιώματα» και «Θέματα Πολιτικής και Εκπαίδευσης Διαφοροποιημένων Πληθυσμών», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 12. 30 μ.μ, με το μάθημα «Μετανάστευση, Διαπολιτισμικότητα και Ένταξη».

Να εγγραφείτε άμεσα στην εξέταση του μαθήματος «Μετανάστευση, Διαπολιτισμικότητα και Ένταξη».