Αγαπητοί φοιτητές,

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να προσέλθουν είτε κατά τις ώρες συνεργασίας της διδάσκουσας είτε κατόπιν ειδικής συνεννόησης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Με εκτίμηση,

Θ. Νιφτανίδου