Για ενημέρωση των φοιτητών:
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων σας ενημερώνει ότι έχουν ανακοινωθεί οι προκηρύξεις:
1) για το Πρόγραμμα “Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη ακαδ. έτους 2021-2022“στο https://www.upatras.gr/el/node/10056 και
2) για “Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών ακαδ. έτους 2021-2022” στο https://www.upatras.gr/el/node/10054

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συντονιστές Erasmus του Τμήματος