Το Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Δεδομένων, Τεκμηρίωσης

του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του  Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: Ειδικά θέματα μεθοδολογίας και στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση SPSS, στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να συμβάλει στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με το σχεδιασμό και την εκπόνηση ποσοτικής ερευνητικής μελέτης και να τους προετοιμάσει για την ερευνητική πτυχιακή τους εργασία.

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εξοικειωθούν με συγκεκριμένα πρότυπα δομής και γραφής της ερευνητικής μελέτης, να θέσουν ερευνητικά ερωτήματα και να επεξεργαστούν τα κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία, να αναπτύξουν δεξιότητες στη στατιστική ανάλυση με τη χρήση SPSS και στην παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, έχει συνολική διάρκεια 30 ωρών σε δέκα (10) διαδικτυακές συναντήσεις (κάθε Τρίτη 17:00-20:00) και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι είκοσι πέντε (25).

Το σεμινάριο είναι χωρίς δίδακτρα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 3/3/2022 στο email: anadam@upatras.gr.

Για το Εργαστήριο,

Ι. Καμαριανός