Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

οι ώρες συνεργασίας για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 είναι:

Τετάρτη 12:00-14:00

Πέμπτη 15:00-16:00

Συνιστάται να έχει προηγηθεί επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν συνωστισμός.

Καλή χρονιά!
ΠΧΠ