Σύνθεση επιτροπών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 1. Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων

Νικολάου Γεώργιος ως Πρόεδρος του Τμήματος
Βασιλόπουλος Στέφανος, αναπληρωτής καθηγητής  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Λαμπρόπουλος Χαρίλαος, επίκουρος καθηγητής
Ζαφειράτος Παναγιώτης, μέλος ΕΤΕΠ
Παναγιωτοπούλου Βασιλική, μέλος ΕΤΕΠ

 1. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και Προγράμματος Μαθημάτων και Εξετάσεων

Δημητρακόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής καθηγητής
Ιορδανίδου Άννα, καθηγήτρια  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, καθηγητής
Σταμέλος Γεώργιος, καθηγητής
Δρίτσας Ιωάννης, επίκουρος καθηγητής
Αποστολάκης Εμμανουήλ, Γραμματέας Τμήματος
Μάνεσης Νικόλαος, ΕΔΙΠ

 1. Επιτροπή Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Δημητρακόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής καθηγητής
Ιορδανίδου Άννα, καθηγήτρια
Νικολάου Γεώργιος, καθηγητής
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, καθηγητής
Παναγιωτοπούλου Πετρούλα, επίκουρη καθηγήτρια
Σταμέλος Γεώργιος, καθηγητής   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Αποστολάκης Εμμανουήλ, Γραμματέας Τμήματος 

 1. Επιτροπή ERASMUS

Άντζακας Κλήμης, επίκουρος καθηγητής
Δημάκος Ιωάννης, επίκουρος καθηγητής   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Σταμέλος Γεώργιος, καθηγητής
Δρίτσας Ιωάννης, επίκουρος καθηγητής
Βικάτου Ευγενία, μέλος ΕΕΠ
Φαρμακοπούλου Ιγνατία, Επικ. Καθηγήτρια
Θεοδωροπούλου Μαρία, μέλος ΕΔΙΠ

 1. Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων

Ασημάκη Άννα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Βασιλόπουλος Στέφανος, αναπληρωτής καθηγητής
Καμαριανός Ιωάννης, αναπληρωτής καθηγητής   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Μέντης Εμμανουήλ, επίκουρος καθηγητής
Παναγιωτοπούλου Πετρούλα, επίκουρη καθηγήτρια
Αποστολάκης Εμμανουήλ, Γραμματέας Τμήματος
Καρατράντου Ανθή, μέλος ΕΔΙΠ 

 1. Επιτροπή Αξιολόγησης Τμήματος (ΟΜΕΑ) και Πιστοποίησης

Ιορδανίδου Άννα, καθηγήτρια
Νικολάου Γεώργιος, καθηγητής
Σταμέλος Γεώργιος, Καθηγητής, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Κολέζα Ευγενία, καθηγήτρια
Βασιλόπουλος Στέφανος, αναπληρωτής καθηγητής
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Καθηγητής
Μάνεσης Νικόλαος, ΕΔΙΠ
Λαμπροπούλου Νίκη, ΕΔΙΠ

 1. Επιτροπή Πρακτικών Ασκήσεων

Βασιλόπουλος Στέφανος, αναπληρωτής καθηγητής (ως διευθυντής του Τομέα Παιδαγωγικής)
Βαλσάμη Ουρανία-Παγώνα, Λέκτορας εφαρμογών
Καμαριανός Ιωάννης, αναπληρωτής καθηγητής
Κολέζα Ευγενία, καθηγήτρια
Νικολάου Γεώργιος, καθηγητής
Φτερνιάτη Άννα, αναπληρώτρια καθηγήτρια  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Φρούντα Μαρία, μέλος ΕΔΙΠ

 1. Επιτροπή Βιβλιοθήκης

Διακογιώργη Κλεοπάτρα, επίκουρη καθηγήτρια
Νιφτανίδου Θεοχαρούλα, επίκουρη καθηγήτρια
Σταμέλος Γεώργιος, καθηγητής   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Θεοδωροπούλου Μαρία, μέλος ΕΔΙΠ
Τσενέ Καλλιόπη, μέλος ΕΤΕΠ

 1. Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων και Μουσείου Παιδείας

Ασημάκη Άννα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Νιφτανίδου Θεοχαρούλα, επίκουρη καθηγήτρια, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Τσεσμελή Στυλιανή, λέκτορας
Φαρμακοπούλου Ιγνατία, Επικ. Καθηγήτρια
Βικάτου Ευγενία, μέλος ΕΕΠ
Γαλάνη Μάρω, μέλος ΕΕΠ
Αδαμοπούλου Ανθή, μέλος ΕΔΙΠ

 1. Επιτροπή για στήριξη σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Άντζακας Κλήμης, επίκουρος καθηγητής
Βασιλόπουλος Στέφανος, αναπληρωτής καθηγητής
Τσεσμελή Στυλιανή, λέκτορας  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Φρούντα Μαρία, μέλος ΕΔΙΠ
Φαρμακοπούλου Ιγνατία, Επικ. Καθηγήτρια
Μέντης Εμμανουήλ, Επικ. Καθηγητής

 1. Επιτροπή Κτιρίου και Ασφάλειας και Υγιεινής του ΤΕΠΕΚΕ

Λαμπρόπουλος Χαρίλαος, επίκουρος καθηγητής  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Αποστολάκης Εμμανουήλ, Γραμματέας Τμήματος
Γαλάνη Μαρία, μέλος ΕΕΠ
Καρατράντου Ανθή, μέλος ΕΔΙΠ
Ζαφειράτος Παναγιώτης, μέλος ΕΤΕΠ

 1. Επιτροπή Δικτύων, Φωνής και Δεδομένων

Δημάκος Ιωάννης, επίκουρος καθηγητής
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, καθηγητής   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Καρατράντου Ανθή, μέλος ΕΔΙΠ

 1. Επιτροπή ανασυγκρότησης Τομέων του Τμήματος

Ιορδανίδου Άννα, καθηγήτρια
Νικολάου Γεώργιος, καθηγητής, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, καθηγητής
Σταμέλος Γεώργιος, καθηγητής
Δημάκος Ιωάννης, επίκουρος καθηγητής
Δρίτσας Ιωάννης, επίκουρος καθηγητής

 1. Επιτροπή της αντιμετώπισης διασποράς του Covid

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, καθηγητής   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Φρούντα Μαρία, μέλος ΕΔΙΠ
Άντζακας Κλήμης, επίκουρος καθηγητής
Μάνεσης Νικόλαος, ΕΔΙΠ