Χαιρετισμός Προέδρου

Σας καλωσορίζουμε στην ηλεκτρονική τοποθεσία πληροφοριών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών!

Μέσα από τις σελίδες μας μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για το Τ.ΕΠ.Ε.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, που αφορούν:

  • Το ιστορικό ίδρυσης και τη Διοίκηση
  • Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
  • Τούς Τομείς, τα Εργαστήρια και τους Διδάσκοντες
  • Το διεξαγόμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο
  • Τη Γραμματεία και τη Βιβλιοθήκη
  • Τον Οδηγό Σπουδών
  • Τα Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Γεώργιος Νικολάου, Καθηγητής

Το Νέο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας προέκυψε από τη μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και τη συνέργεια του με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4610/2019, (άρθρο 36, §2, εδάφιο 2.αα.).  Θα δεχτεί φοιτητές για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Περισσότερα
ΦΕΚ

Σημαντικές Ανακοινώσεις Γραμματείας

Πρόσφατες Ανακοινώσεις Γραμματείας

Κατηγορίες Ανακοινώσεων:

Όλες οι ανακοινώσεις

Τομέας Παιδαγωγικής

Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τομέας Ψυχολογίας

Τομέας Γενικών Επιστημών

Υπηρεσίες προς φοιτητές

Οδηγός Σπουδών

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Erasmus+

Λογισμικό

Eclass