Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές και το κοινό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 11:00 πμ – 12:30 μμ.


         Προϊστάμενος Γραμματείας: Εμμανουήλ Αποστολάκης,  2610 969704

Στελέχη Γραμματείας:  

Νίκη Πολυχρονοπούλου, 2610 969702 (προπτυχιακά θέματα),  Αναστάσιος Κρόκος, 2610 969701 (προπτυχιακά θέματα), Γεωργία Κωνσταντοπούλου, 2610 969703 (προπτυχιακά θέματα), Νίκος Κουτσαγκουλάκης, 2610 969700 (μεταπτυχιακά θέματα),

e-mail Γραμματείας: secptde@upatras.gr

e-mail Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Επιστήμες της Εκπαίδευσης: pmsptde@upatras.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Επιστήμες της Εκπαίδευσης: https://post.elemedu.upatras.gr

e-mail Δ.Δ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη”: mahep@upatras.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Δ.Δ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη”: http://mahep-upatras.gr/

e-mail Δ.Δ.Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Διεπιστημονική προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών-STEM στην Εκπαίδευση” vagelat@upatras.gr, ekoleza@upatras.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Δ.Δ.Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Διεπιστημονική προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών-STEM στην Εκπαίδευση”: http://stemeducation.upatras.gr/

Fax Γραμματείας Τμήματος: 2610997373


Διεύθυνση Τμήματος:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Οδός Αρχιμήδους, Κτίριο 7
Ρίον 26504, Πάτρα.