Διεύθυνση Τμήματος:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Οδός Αρχιμήδους, Κτίριο 7
Ρίον 26504, Πάτρα.
 

Γραμματεία Τμήματος:
Τηλ.: 2610-969700,
Τηλ.: 2610-969701,
Τηλ.: 2610-969702,
Τηλ.: 2610-969703,
Τηλ.: 2610-969704

Εmail Γραμματείας:
secptde@upatras.gr

FAX: 2610-997373

Χάρτης