ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ

Δελλής Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής – τ. Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Κοσμόπουλος Αλέξανδρος Ομότιμος Καθηγητής
Μιράσγεζη Μαρία Ομότιμη Καθηγήτρια
Μυλωνάς Θεόδωρος Ομότιμος Καθηγητής
Παπούλια – Τζελέπη Παναγιώτα Ομότιμη Καθηγήτρια
Κατσίλλης Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής
Βεργίδης Δημήτριος Ομότιμος Καθηγητής
Λαμπροπούλου Βενέττα Ομότιμη Καθηγήτρια
Μπουζάκης Ιωσήφ Ομότιμος Καθηγητής
Πόρποδας Κωνσταντίνος Ομότιμος Καθηγητής
Γεωργογιάννης Παντελής Καθηγητής
Γεώργιος Σ. Ιωαννίδης Καθηγητής
Αλεξόπουλος Δημήτριος Καθηγητής
Κρίβας Σπυρίδων Καθηγητής
Παντελής Σπυρίδων Καθηγητής
Σπινθουράκη Ιουλία – Αθηνά Καθηγήτρια
Μοσχόπουλος Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραντζής Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής
Φωτόπουλος Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής