Στο Τμήμα λειτουργεί Σύλλογος Φοιτητών. Εκλεγμένοι εκπρόσωποι του συλλόγου με βάση την κείμενη νομοθεσία, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ. του Τμήματος.

Φοιτητική μέριμνα

Φοιτητική ζωή και Πολιτισμός