Το Τμήμα έχει συνάψει μνημόνια συνεργασίας με τους ακόλουθους φορείς:

  • PL Διαχείριση Ακινήτων Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Γυμναστήριο/Σχολή Εκμάθησης Αθλημάτων (Προμηθέας)
  • Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.ΘΕ.Α.)
  • Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
  • Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία Πάτρας (Σ.Ο.Ψ.Υ.)
  • 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
  • Χαμόγελο του Παιδιού
  • Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π.)
  • Universita Ca Foscari – Venezia (διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές)
  • Ecole Pratique des Hautes Etudes – Paris (διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές)