ΔΙΗΜΕΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ – Ψυχική Υγεία – Νέες Τεχνολογίες – Δικαιώματα του Παιδιού