Αποστολή

Σκοπός του Τομέα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι η εξοικείωση των φοιτητών αφενός μεν με την επιστημονική μελέτη της νόησης, του συναισθήματος και της συμπεριφοράς του ατόμου αφετέρου δε με την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς το άτομο και ιδιαίτερα στο νεαρό άτομο στο πλαίσιο της πρόκλησης να προσαρμοστεί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο κοινωνικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, ο Τομέας ΨΣΚΥ, ασχολείται με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

Α. της Ψυχολογίας που αφορούν στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία, τη Σχολική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία, την Κοινωνική/Διαπολιτισμική Ψυχολογία και τη Γνωσιακή Νευροεπιστήμη.

Β. τη Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα, τη Συμβουλευτική Ομάδας και Οικογένειας και τη Συμβουλευτική κατά των Εξαρτήσεων.

Γ. της Κοινωνικής Εργασίας που αφορούν στην πρόληψη/προαγωγή της ψυχικής υγείας του ατόμου στην οικογένεια και την κοινότητα, καθώς και στη διαχείριση κοινωνικών προβλημάτων.

Μέλη Τομέα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών

Βασιλόπουλος Στέφανος Καθηγητής stephanosv@upatras.gr 2610 969726

Δημάκος Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής idimakos@upatras.gr 2610 969740
Διακογιώργη Κλεοπάτρα Επίκουρη Καθηγήτρια kdiakogiorgi@upatras.gr 2610 969746
Δρίτσας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής dritsasioan@upatras.gr 2610 369161
Μέντης Εμμανουήλ Επίκουρος Καθηγητής ementis@upatras.gr 2610 969742
Παναγιωτοπούλου Πέννυ Επίκουρη Καθηγήτρια ppanag@upatras.gr 2610 969739
Φαρμακοπούλου Ιγνατία Επίκουρη Καθηγήτρια ifarmakop@upatras.gr +30 2610 969785

Βαλσάμη Ουρανία-Παγώνα Λέκτορας valsami@upatras.gr 2610369158
Τσεσμελή Στυλιανή Λέκτορας stsesmeli@upatras.gr 2610 969736

Κωνσταντοπούλου Γεωργία ΕΔΙΠ gkonstantop@upatras.gr 2610969722
Σαρρής Μενέλαος ΕΔΙΠ msarris@upatras.gr +302610969725

Ζαφειράτος Παναγιώτης ΕΤΕΠ zafeira@upatras.gr 2610 969737

Εργαστήρια

Εργαστήριο / Μονάδα ΦΕΚ Διευθυντής / Υπεύθυνος Ιστοχώρος
Εργαστήριο Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής ΦΕΚ 256/16-11-1998 Καθηγητής Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος
Eργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας ΦΕΚ 256, τ. Α’, 16-11-1998 Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Δημάκος
– Ερευνητική και Διαγνωστική Μονάδα Δυσλεξίας Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Δημάκος
Εργαστήριο Βασικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας ΦΕΚ 256, τ. Α’, 16-11-1998 Επίκουρη Καθηγήτρια Κλεποπάτρα Διακογιώργη
Εργαστήριο Ψυχολογίας για την Ανάλυση των Γνωστικών, Νευροψυχολογικών, Συναισθηματικών και Κοινωνικών Παραμέτρων της Μάθησης, Ανάπτυξης και Σχέσεων του Κανονικού και του Αποκλίνοντος Ατόμου και ιδίως του παιδιού ΦΕΚ 61, τ. Α’, 10-04-1990 Καθηγητής Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος