Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΕΠ

Ονοματεπώνυμο Τομέας Βαθμίδα Email Τηλέφωνο
Βικάτου Ευγενία ΕΕΠ vikatou@upatras.gr 2610 997735
Γαλάνη Μαρία (Μάρω) ΕΕΠ galani@upatras.gr 2610 969750