Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Τομέας Βαθμίδα Email Τηλέφωνο
Βασιλόπουλος Στέφανος Τομέας Παιδαγωγικής Καθηγητής stephanosv@upatras.gr 2610 969742, 2610 969724
Ιορδανίδου Άννα Τομέας Γενικών Επιστημών Καθηγήτρια A.Iordanidou@upatras.gr 2610 997878
Κολέζα Ευγενία Τομέας Γενικών Επιστημών Καθηγήτρια ekoleza@upatras.gr 2610 969738
Νικολάου Γεώργιος Τομέας Παιδαγωγικής Καθηγητής gnikolaou@upatras.gr 2610 969716
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος Τομέας Γενικών Επιστημών Καθηγητής cpanag(at)upatras.gr +30 2610 969707
Σταμέλος Γεώργιος Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Καθηγητής stamelos@upatras.gr 2610 969729

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Τομέας Βαθμίδα Email Τηλέφωνο
Ασημάκη-Δημακοπούλου Άννυ Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Αναπληρώτρια Καθηγήτρια asimaki@upatras.gr 2610 997292
Δημητρακόπουλος Ιωάννης Τομέας Γενικών Επιστημών Αναπληρωτής Καθηγητής jdimitrako@upatras.gr 2610 969776
Καμαριανός Ιωάννης Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Αναπληρωτής Καθηγητής kamarian@upatras.gr 2610 997683
Φτερνιάτη Άννα Τομέας Παιδαγωγικής Καθηγήτρια afterniati@upatras.gr 2610 969723

Επίκουροι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Τομέας Βαθμίδα Email Τηλέφωνο
Άντζακας Κλήμης Τομέας Παιδαγωγικής Επίκουρος Καθηγητής k.antzakas@upatras.gr 2610 997757
Δημάκος Ιωάννης Τομέας Ψυχολογίας Επίκουρος Καθηγητής idimakos@upatras.gr 2610 969740
Διακογιώργη Κλεοπάτρα Τομέας Ψυχολογίας Επίκουρη Καθηγήτρια kdiakogiorgi@upatras.gr 2610 969746
Δρίτσας Ιωάννης Τομέας Ψυχολογίας Επίκουρος Καθηγητής dritsasioan@upatras.gr 2610 369161
Λαμπρόπουλος Χαρίλαος Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Επίκουρος Καθηγητής hlabro@upatras.gr 2610 969733
Μέντης Εμμανουήλ Τομέας Ψυχολογίας Επίκουρος Καθηγητής ementis@upatras.gr 2610 369154
Νιφτανίδου Θεοχαρούλα Τομέας Γενικών Επιστημών Επίκουρη Καθηγήτρια niftanid@upatras.gr 2610 969741
Παναγιωτοπούλου Πέννυ Τομέας Ψυχολογίας Επίκουρη Καθηγήτρια ppanag@upatras.gr 2610 969739
Φαρμακοπούλου Ιγνατία Τομέας Ψυχολογίας Επίκουρη Καθηγήτρια ifarmakop@upatras.gr +30 2610 369149

Λέκτορες

Ονοματεπώνυμο Τομέας Βαθμίδα Email Τηλέφωνο
Βαλσάμη Ουρανία-Παγώνα Τομέας Ψυχολογίας Λέκτορας valsami@upatras.gr 2610369158
Τσεσμελή Στυλιανή Τομέας Ψυχολογίας Λέκτορας stsesmeli@upatras.gr 2610 969736