Τομέας Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Θεωρίας και Ανάλυσης

Τομέας Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών και η Διδακτική τους

Τομέας Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών