Προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο Τ.Επ.Ε.Κ.Ε./Π.Τ.Δ.Ε. (2018-2021)

ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ερευνητικού προγράμματος Συνολικό Ποσό Συνολικός αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος Μέλος ερευνητικού προγράμματος
2018 573.747,06 13 7 6
2019 68.679,18 4 2 2
2020 1.325.834,94 17 7 10
2021  – 24 5 19

Συγκεντρωτικός κατάλογος Δημοσιεύσεων του επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος (2018-2021)

ΔΕΠ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

Συνολικά

2018

1

29

35

6

1

2

25

99

2019

1

21

1

25

5

5

3

24

85

2020

6

49

16

17

10

4

10

2

114

2021

2

41

20

18

1

5

6

93

ΕΔΙΠ

2018

7

17

3

27

2019

11

26

1

1

39

2020

19

6

8

2

35

2021

1

31

6

7

45
ΣΥΝΟΛΟ

2018

1

36

52

6

1

2

28

126

2019

1

32

1

51

6

5

3

25

124

2020

6

68

22

25 10 6 10 2

149

2021

3

72

26

25

1

5

6

138

Όπου:

Α Βιβλία /Μονογραφίες
Β Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Γ Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές
Δ Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές
Ε Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές
ΣΤ Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
Ζ Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός υπεύθυνος είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Η Άλλες εργασίες
Θ Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά
Ι Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Eτεροαναφορές των μελών του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε./Π.Τ.Δ.Ε. από GOOGLE SCHOLAR (2018-2021)

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ 2018 2019 2020 2021
Συνολικά για το προσωπικό του Τμήματος 667 971 1155 1734
4527