Προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο Τ.Επ.Ε.Κ.Ε./Π.Τ.Δ.Ε. (2018-2020) [Στοιχεία από ΕΛΚΕ]

ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ερευνητικού προγράμματος Συνολικό Ποσό Συνολικός αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος Μέλος ερευνητικού προγράμματος
2018 573.747,06 13 7 6
2019 68,679,18 4 2 2
2020 1.325.834,94 17 7 10

Συγκεντρωτικός κατάλογος Δημοσιεύσεων του επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος (2018-2020)

ΔΕΠ
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι Συνολικά
2018 1 29 35 6 1 2 25 99
2019 1 21 1 25 5 5 3 24 85
2020 6 49 16 17 10 4 10 2 114
ΕΔΙΠ
2018 7 17 3 27
2019 11 26 1 1 39
2020 19 6 8 2 35
Σύνολο
2018 1 36 52 6 1 2 28 126
2019 1 32 1 51 6 5 3 25 124
2020 6 68 22 25 10 6 10 2 149

Όπου:

Α Βιβλία /Μονογραφίες
Β Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Γ Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές
Δ Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές
Ε Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές
ΣΤ Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
Ζ Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός υπεύθυνος είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Η Άλλες εργασίες
Θ Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά
Ι Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Eτεροαναφορές των μελών του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε./Π.Τ.Δ.Ε. από GOOGLE SCHOLAR (2018-2020)

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ 2018 2019 2020
Συνολικά για το προσωπικό του Τμήματος 667 822 1015
2504