Αποστολή

Ο σκοπός του Τομέα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Θεωρίας και Ανάλυσης είναι:

α) να εξυπηρετήσει τις μαθησιακές ανάγκες των φοιτητών των δύο κατευθύνσεων και πιο συγκεκριμένα στους εξής πυλώνες ανά κατεύθυνση:

 • Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Δρώντες της (δημόσιας) εκπαίδευσης
  • Φορείς γνώσεων και μιας κοινής κουλτούρας
  • Συντελεστές της σχολικής επιτυχίας όλων των μαθητών
  • Ειδικοί της μάθησης
  • Δρώντες της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Κοινωνικής Εργασίας
  • Μια δεοντολογία πρακτικής, κριτική και αναστοχαστική
  • Μια διαδικασία κοινωνικής παρέμβασης σε άτομα, οικογένειες, ομάδες και συλλογικότητες
  • Επαγγελματικές συνεργασίες, τόσο διατομεακές όσο και συνεργατικές
  • Συνεισφορά στην προσωπική του ανάπτυξη και την εξέλιξη του επαγγέλματος .

β) ερευνητικά, σε γνωστικά αντικείμενα όπως:

 • Η Κοινωνιολογία, η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και η Κοινωνική Εργασία από την πλευρά των μάκρο προσεγγίσεων
 • Η Εκπαιδευτική Πολιτική, η Οικονομία της Εκπαίδευσης και η Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς επίσης τις Πολιτικές που αφορούν την Κοινωνική Εργασία
 • Τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής που εστιάζουν στην Εκπαίδευση (πχ. απασχόληση, ένταξη, κτλ) και την Κοινωνική Εργασία.

Μέλη Τομέα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Θεωρίας και Ανάλυσης

Καμαριανός Ιωάννης Καθηγητής kamarian@upatras.gr 2610 997683
Νικολάου Γεώργιος Καθηγητής gnikolaou@upatras.gr 2610 969716
Σταμέλος Γιώργος Καθηγητής stamelos@upatras.gr 2610 969729

Ασημάκη-Δημακοπούλου Άννυ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια asimaki@upatras.gr 2610 997292

Καβασακάλης Άγγελος Επίκουρος Καθηγητής agkav@upatras.gr 2610969732
Λαμπρόπουλος Χαρίλαος Επίκουρος Καθηγητής hlabro@upatras.gr 2610 969733

Βικάτου Ευγενία ΕΕΠ vikatou@upatras.gr 2610 997735

Αδαμοπούλου Ανθή ΕΔΙΠ anadam@upatras.gr 2610 969727
Κονιδάρη Βικτωρία ΕΔΙΠ vickonidari@upatras.gr 2610969781
Πίτσου Χαρίκλεια ΕΔΙΠ xpitsou@upatras.gr 2610 969721
Φρούντα Μαρία ΕΔΙΠ mariafggm@upatras.gr 2610 969780

Παναγιωτοπούλου Βασιλική ΕΤΕΠ panavasi@upatras.gr 2610 969749

Εργαστήρια

Εργαστήριο / Μονάδα ΦΕΚ Διευθυντής / Υπεύθυνος Ιστοχώρος
Εργαστήριο Ανάλυσης & Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Kοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης ΦΕΚ 61/10-4-1990 Καθηγητής Καμαριανός Ιωάννης
Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης ΦΕΚ 5134/31-12/2019 Καθηγητής Γεώργιος Σταμέλος