Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας (Τ.Επ.Ε.Κ.Ε.) ιδρύθηκε την άνοιξη του 2019 κι άρχισε να δέχεται φοιτητές από το 2019-2020. Δημιουργήθηκε με τη συνέργεια του πρώην Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών και του πρώην Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Τα δύο Τμήματα που συνέδραμαν της δημιουργίας του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. είχαν μια μακροχρόνια εμπειρία το καθένα στο επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο του. Το ΠΤΔΕ είχε ιδρυθεί το 1986. Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας είχε ιδρυθεί στο πρώην ΤΕΙ Πατρών.

Το νέο Τμήμα είναι απόρροια της προσπάθειας παρακολούθησης και ανταπόκρισης των κοινωνικών εξελίξεων και των σύγχρονων αναγκών. Στοχεύει στην επικαιροποίηση, βελτίωση και εξέλιξη της εκπαίδευσης (όλων των επιπέδων) τόσο των εκπαιδευτικών Δημοτικής εκπαίδευσης όσο και των κοινωνικών λειτουργών. Στην περίπτωση των τελευταίων, η ένταξη της εκπαίδευσής τους στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Πατρών) δημιουργεί επίσης σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη ενός δυναμικού πεδίου έρευνας για την κατανόηση και εξυπηρέτηση σημαντικών κοινωνικών αναγκών στο πλαίσιο μιας πιο συστηματικής και αναπτυγμένης Κοινωνικής Πολιτικής.

 

Α. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης άρχισε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο 1986, οπότε και εισήχθησαν οι πρώτοι 80 φοιτητές.

Τα πρώτα 7 μέλη ΔΕΠ που εξελέγησαν στο Τμήμα ήταν:

  •     Κωνσταντίνος Πόρποδας, Αναπληρωτής Καθηγητής
  •     Μαρία Μιράσγεζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  •     Θεόδωρος Μυλωνάς, Επίκουρος Καθηγητής
  •     Ιωσήφ Μπουζάκης, Επίκουρος Καθηγητής
  •     Γεώργιος Ιωαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής
  •     Σπύρος Παντελής, Λέκτορας
  •     Παντελής Γεωργογιάννης, Λέκτορας

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του πρώτου έτους λειτουργίας του Τμήματος (1986-1987), επειδή δεν είχαν ακόμη διορισθεί τα εκλεγέντα μέλη ΔΕΠ, και προκειμένου να μην χαθεί το εξάμηνο για τους φοιτητές, το Τμήμα λειτούργησε με εθελοντική προσφορά μελών ΔΕΠ που τότε υπηρετούσαν σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Ειδικότερα σε αυτό το “κρίσιμο” πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας του Τμήματος (που σημαδεύτηκε από το “κλείσιμο” του Τμήματος για ένα και πλέον μήνα και ενώ το Τμήμα δεν είχε ούτε στέγη, ούτε διδακτικό προσωπικό, παρά μόνον έναν διοικητικό υπάλληλο ως γραμματέα), κατορθώθηκε να διδαχθούν τα εξής μαθήματα: Εξελικτική Ψυχολογία (Αν. Καθηγητής Κ. Πόρποδας, Τμήμα Μαθηματικών), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (Καθηγητής Α. Κοσμόπουλος, Τμήμα Μαθηματικών), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Αν. Καθηγήτρια Γ. Κοντογιαννοπούλου – Πολυδωρίδη, Τμήμα Μαθηματικών), Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Λέκτορας Ι. Δελλής, Τμήμα Φυσικής), Σωματολογία του Παιδιού (Λέκτορας Λ. Φαρή-Κωστοπούλου, Τμήμα Ιατρικής), Ξένη Γλώσσα (Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών Πανεπιστημίου Πατρών).

Σ’ αυτούς τους πρώτους μήνες λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος καθήκοντα Προέδρου του Τμήματος ασκούσε ο Αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και προσωπικού Ι. Μισιρλής, ενώ στη Γενική Συνέλευση, με απόφαση της Συγκλήτου, μετείχαν τα εξής μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών Ι. Μισιρλής (Πρόεδρος, Αντιπρύτανης), Αλ. Λυκουργιώτης (Τμήμα Χημείας), Κ. Πόρποδας (Τμήμα Μαθηματικών), Ι. Κοσμόπουλος (Τμήμα Φυσικής), Α. Πασχάλης (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών), Α. Ξηρομερίτη (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών).

Μετά την ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας των επτά εκλεγμένων μελών ΔΕΠ του Τμήματος, δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την αυτοδιοίκησή του. Με πρόσκληση του Πρύτανη Β. Πρώιμου, το Μάϊο 1987, διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος. Στις εκλογές αυτές, Πρόεδρος του Τμήματος εξελέγη ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας Κ. Πόρποδας και Αναπληρώτρια Πρόεδρος η Μαρία Μιράσγεζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλολογίας. Γραμματέας του Τμήματος είχε ορισθεί ο υπάλληλος Δ. Χαλκιόπουλος.

 

Β. Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Η ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ξεκινά από το ΚΑΤΕΕ Πατρών το 1977, το οποίο αργότερα μετασχηματίστηκε σε ΤΕΙ Πάτρας (1981). Το Τμήμα, τελικά εντάχθηκε στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και στο πλαίσιο της τεχνολογικής εκπαίδευσης, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για την επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας στη χώρα μας.