Ερευνητικά έργα που υλοποιήθηκαν στο Τ.Επ.Ε.Κ.Ε./Π.Τ.Δ.Ε. 2018-2020 [Στοιχεία από ΕΛΚΕ]

Τίτλος ή περιγραφή ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ονοματεπώνυμο Επ.Υπεύθυνος ή Μέλος (Ε.Υ. ή Μ)
Ανάλυση νοηματικής γλώσσας σε κινητές συσκευές για διερμηνεία με έμφαση σε υπηρεσίες υγείας (HEALTHSIGN) 2018 Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΑΤΖΑΚΑΣ ΚΛΗΜΗΣ Μ
Επικοινωνώ – Ανάπτυξη εφαρμογής για τη μετατροπή της νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών 2018 Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΑΤΖΑΚΑΣ ΚΛΗΜΗΣ Μ
Erasmus+. Simple Machines in SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS 2018 ΚΟΛΕΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Ε.Υ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος για την Ελλάδα του έργου SlideWiki σε συνεργασία με το OpenUK. 2018 Προκηρύξεις Χωρίς Πλαίσιο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Υ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος και Ιδρυματικός Υπεύθυνος για το έργο «Εκπαίδευση επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ» – Α 2018 Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Υ.
Συμμετοχή στο έργο «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε.» στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.) για τη Συστάδα «Ειδική Αγωγή». 2018 ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ Μ
Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus TeachUP  με θέματα αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ευρωπαϊκός πειραματισμός πολιτικής στον τομέα της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές πεδίου σε 10 χώρες (2018-2020) 2018 ΦΤΕΡΝΙΑΤΗ ΑΝΝΑ Μ
Συμμετοχή στην επιστημονική ομάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Gatebull, σε συνεργασία με τέσσερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, με στόχο τη δημιουργία ενός ψηφιακού παιχνιδιού για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού απέναντι σε ευάλωτες κοινωνικές και εθνοτικές ομάδες (2018-2020) 2018 ΦΤΕΡΝΙΑΤΗ ΑΝΝΑ Μ
STEMaP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STEMachines Contract No 2018-1-IT02-KA201-048443-03 2018 ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, ERASMUS+ ΚΟΛΕΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩ. Ε.Υ.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ 2018 Προκηρύξεις Χωρίς Πλαίσιο ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΤΑ ΚΩΝ. Ε.Υ.
Π.Μ.Σ.: Επιστήμες της Εκπαίδευσης 2018 ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ, ΠΜΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟ. Ε.Υ.
Π.Μ.Σ.: Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη 2018 ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ, ΠΜΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. Ε.Υ.
SOPRA (2018-1-IT02-KA201-048401) Το νεανικό δίλημμα: Κοινωνική ή μη κοινωνική συμπεριφορά? 2018 ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, ERASMUS+, Key Action 2 (KA2) – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic partnerships in the field of education, training and youth ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. Μ
Πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» με θέμα ερευνητικής πρότασης: “Η φοιτητική κινητικότητα Erasmus ως καταλύτης βιογραφικής μετάβασης. Η περίπτωση των φοιτητών και αποφοίτων των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας” 2019 ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΔΒΜ103/ Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Υ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος EDUCATOR GRANTS AWARDS 2019 EMEA (“Solving problems with Python”) 2019 Google Educator Grants Project ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Υ.
Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+» 2019 Ανάθεση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ Μ
HORIZON 2020: RESPONDING TO THE CHALLENGES-INTEGRATING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (JCT) 2019 Προκηρύξεις Χωρίς Πλαίσιο ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΟΣ. Μ
Erasmus+ Computer-assisted teaching of Sign Language using Computer Vision and Machine Learning 2020 χρηματοδοτείται από το ERASMUS + ΑΤΖΑΚΑΣ ΚΛΗΜΗΣ Μ
Αυτόματη Ξενάγηση σε Μουσείο με Χρήση Νοηματικής Γλώσσας,(SignGuide). 2020 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΑΤΖΑΚΑΣ ΚΛΗΜΗΣ Μ
Erasmus+ KA2: Using Collaborative Virtual Environments (CVE) to train teachers how to manage challenging student behavior, VIRTUOUS 2020 ΔΗΜΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Υ.
Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους 2020 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση ΔΗΜΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ
Erasmus+ Computer-assisted teaching of Sign Language using Computer Vision and Machine Learning 2020 χρηματοδοτείται από το ERASMUS + ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Μ
Ανάλυση νοηματικής γλώσσας σε κινητές συσκευές για διερμηνεία με έμφαση σε υπηρεσίες υγείας (HEALTHSIGN) 2020 Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Μ
Πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» με θέμα ερευνητικής πρότασης: «Προϋποθέσεις επιτυχούς φοίτησης στο Πανεπιστήμιο: μπαίνοντας στο μυαλό του φοιτητή» 2020 Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ
Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου με τίτλο «Υποστήριξη ηλεκτρονικών υποδομών και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου λόγω του COVID 19» 2020 ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, Υποστήριξη ηλεκτρονικών υποδομών και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου λόγω του COVID-19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Υ.
Πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» με θέμα ερευνητικής πρότασης: «Προϋποθέσεις επιτυχούς φοίτησης στο Πανεπιστήμιο: μπαίνοντας στο μυαλό του φοιτητή» 2020 Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ε.Υ.
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Καινοτόμες Παιδαγωγικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και τη Μάθηση. 2020 ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ Μ
Π.Μ.Σ.: Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες 2020 ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ, ΠΜΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΛ. Ε.Υ.
Eramus KA2 – VIRTUOUS- 079205 -Χρησιμοποιώντας Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα (CVE) για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών των μαθητών 2020 ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, ERASMUS+, Key Action 2 (KA2) – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic partnerships in the field of education, training and youth ΔΗΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. Μ
Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους 2020 ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ. Μ
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Κορονοϊός (SARS-CoV-2)- Προφύλαξη και μέτρα Πρόληψης σε Τουριστικά Καταλύματα, Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Εστίασης 2020 Έργα Παροχής Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ. Ε.Υ.
Προϋποθέσεις επιτυχούς φοίτησης στο Πανεπιστήμιο: μπαίνοντας στο μυαλό του φοιτητή. 2020 ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΔΒΜ103/ Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. Ε.Υ.
Στήριξη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών 2020 Προκηρύξεις Χωρίς Πλαίσιο ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. Ε.Υ.
RomaMultiLangPrimE::Υποστήριξη της Ένταξης/ενσωμάτωσης των Παιδιών Ρομά μέσω Προγραμματισμών και Πολυτροπικότητας για το Γλωσσικό Μάθημα στην Πρώτη Σχολική Ηλικία 2020 ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, ERASMUS+, Key Action 2 (KA2) – Cooperation for innovation and the exchange of good practices ΦΤΕΡΝΙΑΤΗ ΑΝΝΑ ΑΛΕ. Ε.Υ.