Χαιρετισμός Προέδρου

Σας καλωσορίζουμε στην ηλεκτρονική τοποθεσία του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Τ.Επ.Ε.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών!

Από τις σελίδες μας μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες που αφορούν:

  • Το ιστορικό της ίδρυσης και τη Διοίκηση του Τμήματος
  • Το θεσμικό πλαίσιο
  • Τους Τομείς, τα Εργαστήρια και τους Διδάσκοντες
  • Το διεξαγόμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο
  • Τη Γραμματεία και τη Βιβλιοθήκη
  • Τον Οδηγό Σπουδών
  • Τα Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Πρόεδρος του Τμήματος
Άννα Φτερνιάτη, Καθηγήτρια

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας προέκυψε από τη μετονομασία του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας και τη συνέργεια του με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4610/2019, (άρθρο 36, §2, εδάφιο 2.αα.). Δέχτηκε φοιτητές για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Περισσότερα
ΦΕΚ

Κατηγορίες Ανακοινώσεων:

Όλες οι ανακοινώσεις

Τομέας Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Θεωρίας και Ανάλυσης

Τομέας Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών και η Διδακτική τους

Τομέας Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών

Υπηρεσίες προς φοιτητές

Οδηγός Σπουδών

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Erasmus+

Λογισμικό

Open Eclass