Αποστολή

Ο Τομέας Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών και Διδακτικής, έχει ως επιστημονικό και διδακτικό αντικείμενο τη διδασκαλία μαθημάτων των Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών (ενδεικτικά: Γεωγραφίας, Γλώσσας, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τεχνολογίας, Θεολογίας και Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Μαθηματικών, Πολιτικής Θεωρίας, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, Φυσικής, Χημείας, κ.ά.), όπως και της διδακτικής των εν λόγω μαθημάτων.

Μέλη Τομέα Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών και η Διδακτική τους

Κολέζα Ευγενία Καθηγήτρια ekoleza@upatras.gr 2610 969738
Φτερνιάτη Άννα Καθηγήτρια afterniati@upatras.gr 2610 969723

No items found

Άντζακας Κλήμης Επίκουρος Καθηγητής k.antzakas@upatras.gr 2610 997757
Νιφτανίδου Θεοχαρούλα Επίκουρη Καθηγήτρια niftanid@upatras.gr 2610 969741
Τσιχουρίδης Χαρίλαος Επίκουρος Καθηγητής hatsihour@upatras.gr 2610969784

Γαλάνη Μαρία (Μάρω) ΕΕΠ galani@upatras.gr 2610 969750

Αρμακόλας Στέφανος ΕΔΙΠ stefarmak@upatras.gr 2610969734
Ζαχαροπούλου Σουζάνα ΕΔΙΠ upatras@upatras.gr
Θεοδωροπούλου Μαρία ΕΔΙΠ mtheodo@upatras.gr 2610 969719
Καρατράντου Ανθή ΕΔΙΠ akarat@upatras.gr 2610 969711
Λαμπροπούλου Νίκη ΕΔΙΠ niki.lampropoulou[at]upatras.gr 2610 969706
Μάνεσης Νικόλαος ΕΔΙΠ nmanesis@upatras.gr 2610 969717
Μαυρόγιαννη Θεώνη ΕΔΙΠ theomavr@upatras.gr 2610969713

Τσενέ Λιλή ΕΤΕΠ tsene@upatras.gr 2610 969782

Εργαστήρια

Εργαστήριο / Μονάδα ΦΕΚ Διευθυντής / Υπεύθυνος Ιστοχώρος
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (EHYET) ΦΕΚ 2534/24-11-2015 Καθηγητής Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος
Εργαστήριο Θετικών Επιστημών ΦΕΚ 1971/10-9-2009 Καθηγήτρια Ευγενία Κολέζα
Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας ΦΕΚ 162/30-11-199 Καθηγήτρια Άννα Φτερνιάτη
– Μονάδα Διδακτικής Γλωσσικών Μαθημάτων και Πρακτικών Ασκήσεων Καθηγήτρια Άννα Φτερνιάτη
– Μονάδα Πολυπολιτισμικής Εκπαίδευσης Καθηγητής Γιώργος Νικολάου
– Μονάδα Ειδικής Αγωγής-Αγωγής Κωφών Επίκουρος Καθηγητής Κλήμης Άντζακας