Ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Σε συνέχεια της από 16/05/2020 ανακοίνωσης του Προέδρου του Τμήματος που
αφορούσε τη διενέργεια των εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020,
σας ενημερώνουμε ότι έχει προγραμματιστεί Σύγκλητος σχετικά με το
προαναφερόμενο θέμα, οπότε θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση μέχρι
το τέλος της εβδομάδας.

Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει .ο τρόπος
εξέτασης με απαλλακτικές εργασίες , όπου αυτός έχει προγραμματιστεί