ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΣΑΣ ΕΝΗΝΕΡΩΝΟΥΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΕΙ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΝΑ MΗ ΤΟ ΔΗΛΩΣΕΤΕ

ΤΟΓΙΑ ΕΛΕΝΗ