1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ριζοσπαστικής Κοινωνικής Εργασίας

1ο  Παγκόσμιο Συνέδριο Ριζοσπαστικής Κοινωνικής Εργασίας
Το Social Work Action Network – International (SWAN-i) διοργανώνει το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ριζοσπαστικής Κοινωνικής Εργασίας στις 27,28 και 29 Μαρτίου. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί online και η εγγραφή και η παρακολούθηση του είναι δωρεάν. Απαραίτητη είναι η εγγραφή στο συνέδριο προκειμένου να λάβατε το πλήρες πρόγραμμα και να έχετε τη δυνατότητα παρακολούθησης του. Για να εγγραφείτε ακολουθείτε τον σύνδεσμο https://tinyurl.com/3w495bn4

1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ριζοσπαστικής Κοινωνικής Εργασίας