Ορκωμοσία Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΤΕπΕΚΕ – Απόφοιτοι προς ορκωμοσία

Ενημερώνουμε τους/τις προς ορκωμοσία φοιτητές/τριες ότι η τελετή ορκωμοσίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΕπΕΚΕ θα πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου και ώρα 9.00π.μ. στο Αμφιθέατρο Ι-4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που αναφέρονται στην λίστα των προς ορκωμοσία αποφοίτων όπως προσέλθουν από τη Γραμματεία του Τμήματος μία ώρα πριν την τελετή προκειμένου να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους στην ορκωμοσία.

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στις χρήσιμες πληροφορίες που επισυνάπτονται.

Ορκωμοσία Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΤΕπΕΚΕ – Απόφοιτοι προς ορκωμοσία