Χαιρετισμός Προέδρου

Σας καλωσορίζουμε στην ηλεκτρονική τοποθεσία του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Τ.Επ.Ε.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών!

Από τις σελίδες μας μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες που αφορούν:

  • Το ιστορικό της ίδρυσης και τη Διοίκηση του Τμήματος
  • Το θεσμικό πλαίσιο
  • Τους Τομείς, τα Εργαστήρια και τους Διδάσκοντες
  • Το διεξαγόμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο
  • Τη Γραμματεία και τη Βιβλιοθήκη
  • Τον Οδηγό Σπουδών
  • Τα Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Γεώργιος Νικολάου, Καθηγητής

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας προέκυψε από τη μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και τη συνέργεια του με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4610/2019, (άρθρο 36, §2, εδάφιο 2.αα.). Δέχτηκε φοιτητές για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Περισσότερα
ΦΕΚ

Σημαντικές Ανακοινώσεις Γραμματείας

Πρόσφατες Ανακοινώσεις Γραμματείας

Κατηγορίες Ανακοινώσεων:

Όλες οι ανακοινώσεις

Τομέας Παιδαγωγικής

Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τομέας Ψυχολογίας

Τομέας Γενικών Επιστημών

Υπηρεσίες προς φοιτητές

Οδηγός Σπουδών

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Erasmus+

Λογισμικό

Eclass