Αλλαγή αιθουσών διδασκαλίας για τα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα, Εισαγωγή στην Ψυχολογία και Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Το μάθημα  «Νεοελληνική Γλώσσα» θα διδάσκεται στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κάθε Δευτέρα 16:00 μ.μ – 19:00 μ.μ. εκτός από σήμερα 14/11/2022 που θα αρχίσει στις 17:00 μ.μ.

Το μάθημα «Εισαγωγή στην Ψυχολογία» θα διδάσκεται στο Αμφιθέατρο ΑΑ στο ισόγειο του κτιρίου της Πρυτανείας κάθε Τετάρτη 14:00 μ.μ – 17:00 μ.μ.

Το μάθημα «Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης» θα διδάσκεται στο Αμφιθέατρο ΑΑ στο ισόγειο του κτιρίου της Πρυτανείας κάθε Τετάρτη 17:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ.  .