ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Αγγλικά ΙΙΙ- Αγγλική Λογοτεχνία Ι

Παρακαλώ όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν να επιλέξουν το μάθημα Αγγλικά ΙΙΙ- Αγγλική Λογοτεχνία Ι να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος με τίτλο: English III – English Literature I (PDE1371) για να μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους και να προσδιορίσουμε από κοινού την  ώρα και ημέρα διεξαγωγής των μαθημάτων.

Καλό Ακαδημαϊκό Έτος

Η διδάσκουσα

Αλεξάνδρα Λοτσάρη Γρουμπού