ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ, ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η  διδασκαλία  του μαθήματος  για το μάθημα Βασικές Αρχές Αστικού, Οικογενειακού, Ποινικού Δικαίου θα ξεκινήσει από τις 20 Οκτωβρίου 2021