ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την Πτυχιακή  τους Εργασίας  καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να συνενοηθούν με τους διδάσκοντες /εισηγητές τους για να την παρουσιάσουν.

Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι επόμενες αιτήσεις  απο  1 εως  31 Μαρτίου.

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΕ (3)