ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία των δηλώσεων των
μαθημάτων έως και τις 9/5/2021.

Επίσης σε συνέχεια της ανακοίνωσης της απόφασης σχετικά με την
αντιστοίχιση μαθημάτων (20-4-2021) σας γνωρίζουμε ότι η συνέλευση του
τμήματος μας αποφάσισε ώστε όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής
Εργασίας του π. ΤΕΙ Δ. Ελλάδος, δηλαδή όσοι φοιτούν στα προβλεπόμενα
εξάμηνα καθώς και οι επί πτυχίο φοιτητές, θα έχουν το δικαίωμα να
δηλώσουν έως δώδεκα (12) συνολικά μαθήματα από προηγούμενα εξάμηνα μαζί
με τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου σπουδών.