ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οδηγίες για να δείτε αναλυτικά τα μαθήματα  (ESW) που αντιστοιχήθηκαν με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕπΕΚΕ)
Στο sait του Τμήματος ΤΕπΕΚΕ θα ανατρέξετε στις κεντρικές ανακοινώσεις (όχι τμ. Κοινωνικής Εργασίας)
θα επιλέξετε την τιμή “Προπτυχιακά”
κατόπιν ” Οδηγό Σπουδών”
και τέλος “Πρόγραμμα Σπουδών ακ. έτους 2021-21 – περισσότερα

 

Αντιστοίχιση μαθημάτων Κοινωνικής Εργασ