Ενημέρωση για την ΠΑ

Οι φοιτητές ΚΕ του παλαιού προγράμματος  μπορούν να αρχίσουν την Πρακτική 1/4/21 με μόνη προϋπόθεση να έχουν τελειώσει και βαθμολογηθεί στις εργαστηριακές πρακτικές (ΕΠΑ) όλων των εξαμήνων.

Αυτό επιτρέπει σχεδόν σε όλους να κάνουν τη πρακτική, έχοντας παράλληλα βασικές εργαστηριακές γνώσεις και δεξιότητες.

Τυχόν άλλα μαθήματα που οφείλονται θα μπορούν να τα παρακολουθούν και να εξετάζονται κατά τη διάρκεια της ΠΑ τους.