Ανακοινώσεις

Αρχική/Ανακοινώσεις/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΗ

Για την πρόσβαση στη ιστοσελίδα δηλώσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Firefox σε υπολογιστή. Πριν την σύνδεση στην ιστοσελίδα, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.archimedia.gr/private/tls.html Αφού κάνετε στο Firefox τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στον παραπάνω σύνδεσμο, για τη δήλωση θα χρησιμοποιήσετε τη γνωστή ιστοσελίδα: https://www.thalis.elemedu.upatras.gr/uni/upatras/elemedu