Ανακοινώσεις

Αρχική/Ανακοινώσεις/

Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνι- κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τομέα Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Γνωσιακή Νευροεπιστήμη» .