Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2019: 26.8.2019- 20.9.2019
Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 30.9.2019
Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 10.1.2020
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου: 20.1.2020 – 7.2.2020
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 17.2.2020
Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 29.5.2020
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου:

8.6.2020 – 26.6.2020

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020