Σύνδεσμος με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος:
https://www.upatras.gr/stay-tuned/academic-calendar/