Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία. βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου μας. Καταλαμβάνει έκταση 72 τ.μ. και διαθέτει αίθουσα αναγνωστηρίου. Το υλικό, τις υπηρεσίες και τους χώρους της μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι χρήστες-μέλη της σύμφωνα με τους όρους του εσωτερικού κανονισμού της.

Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι ταξινομημένο σύμφωνα με το διεθνές δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY (23η έκδ.) Το υλικό καταλογογραφείται στο πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών KOHA που διαθέτει η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (Β.Κ.Π.). Μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στον Αυτοματοποιημένο Κατάλογο Ανοιχτής Προσπέλασης (OPAC) μπορούν να αναζητηθούν, ταυτόχρονα, βιβλία και περιοδικά σε όλες τις Βιβλιοθήκες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει σήμερα περισσότερους από 12.000 τίτλους βιβλίων και περισσότερους από 40 τίτλους ελληνικών περιοδικών εκδόσεων.
Η Βιβλιοθήκη παραμένει ανοιχτή για το κοινό από τις 8:30 πμ μέχρι 14:00 μμ, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Κατάλογος αναζήτησης: library.upatras.gr

Email: library.ptde@upatras.gr

Επιτροπή Βιβλιοθήκης:

Διακογιώργη Κλεοπάτρα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Νιφτανίδου θεοχαρούλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Σταμέλος Γεώργιος (Καθηγητής)
Θεοδωροπούλου Μαρίας (Ε.ΔΙ.Π.)
Καλλιόπη Τσενέ (Ε.Τ.Ε.Π.)

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης:

Λιλή Τσενέ, Ε.Τ.Ε.Π.
E-mail: tsene@upatras.gr
Τηλ. 2610-969782

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος βρίσκεται σε διασύνδεση με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ιδρύματος την οποία εφοδιάζει με υλικό. Από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας, καθώς και σε μια πλειάδα διεθνών βάσεων δεδομένων (https://library.upatras.gr).