Ημερίδα: Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Δελτίο τύπου

Πάτρα, 9/9/2019

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Έργου «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)», το οποίο εντάσσεται στην ΠΡΑΞΗ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», διοργανώνεται ημερίδα αποτίμησης & διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου.

Συγκεκριμένα, η ημερίδα στοχεύει στην συνολική αποτίμηση του Έργου της εκπαίδευσης των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ, στην «ώσμωση» καλών πρακτικών, καθώς και στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εμπλεκομένων (επιμορφούμενων, επιμορφωτών, επιστημονικών υπευθύνων) και τέλος στη διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ στις τοπικές εκπαιδευτικές κοινότητες.

Το Έργο το οποίο υλοποιήθηκε από κοινοπραξία εννέα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με Αναθέτουσα Αρχή το ΕΑΙΤΥ και συντονιστή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αφορά την επιμόρφωση, συνολικής διάρκειας 380 ωρών, 300 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 12 διαφορετικών ειδικοτήτων, τοποθετημένων σε 30 Εκπαιδευτικά Προγράμματα που λειτούργησαν από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο 2019 σε 9 πόλεις της χώρας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα προσέλευσης 11:30, στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην ΠΤΔΕ) κτήριο 7, αίθουσα Τ10, οδός Αρχιμήδους, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο.

Η ημερίδα είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Χρ. Παναγιωτακόπουλος, Καθηγητής

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιδρυματικός Υπεύθυνος