Εξέταση του μαθήματος “Γενική Βιολογία”

Η εξέταση του μαθήματος “Γενική Βιολογία” θα γίνει, εξ αποστάσεως, την Τετάρτη 30/9/2020 στις 09.00πμ.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει οι φοιτητές-τριες υποχρεωτικά:

1) Να έχουν δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (progress), προκειμένου να μπορεί να περαστεί ο βαθμός τους στο βαθμολόγιο.

2) Να έχουν εγγραφεί στο μάθημα “ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΠΕΚΕ) (PDE148)” στην πλατφόρμα εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/ χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (…@upnet.gr), αφού προηγουμένως συμπληρώσουν την σχετική Ηλεκτρονική Αίτηση – Δήλωση για Συμμετοχή (μέσω του συνδέσμου https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php), αποδεχόμενοι τον κανονισμό εξέτασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η εγγραφή στο https://exams.eclass.upatras.gr/ θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 04/9/2020, ώρα 23.00. Εάν είχατε εγγραφεί πριν από την 1η Αυγούστου θα πρέπει να επανεγγραφείτε!!

Με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί αποκλειστικά στον ιστότοπο https://exams.eclass.upatras.gr/ προς την Ομάδα Χρηστών, θα ενημερωθείτε για τον τρόπο εξέτασης και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες.

Ο διδάσκων