Έναρξη Μαθημάτων – ΠΜΣ Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι τα μαθήματα του ΜΠΣ Επιστήμες της Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν στις 18/10 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Έναρξη Μαθημάτων – ΠΜΣ Επιστήμες της Εκπαίδευσης