ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ Ακαδ. έτους 2021 – 2022

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές πρωτοετών φοιτητών στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

«Για πληροφορίες εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 παρακαλούμε επισκεφθείτε την  κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών,  https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/, η οποία θα επικαιροποιείται συνεχώς σε κάθε στάδιο της διαδικασίας»