Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Άννα Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Επώνυμο: Φτερνιάτη Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων
Email: afterniati@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη 13.30– 14.30, Πέμπτη με ραντεβού.
Τηλέφωνο: 2610 969723 Google Scholar:
Η Άννα Φτερνιάτη είναι Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών στο αντικείμενο Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων. Έχει ασχοληθεί με έρευνες και έχει δημοσιεύσεις στον τομέα της Διδακτικής της Γλώσσας με έμφαση στην Παιδαγωγική του Γραμματισμού και τη διδασκαλία και αξιολόγηση του γραπτού λόγου, καθώς και στους Πολυγραμματισμούς. Έχει επίσης εμπειρία και δημοσιεύσεις σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης διδακτικών προγραμμάτων και υλικών, καθώς και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Συμμετείχε στις επιστημονικές ομάδες δεκαπέντε σχετικών ευρωπαϊκών και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης συμμετείχε στις εργασίες των επιτροπών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη σύνταξη του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος και για την παρακολούθηση του ισχύοντος εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α/θμια Εκπ/ση.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Η Άννα Φτερνιάτη είναι Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών στο αντικείμενο Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων. Έχει ασχοληθεί με έρευνες και έχει δημοσιεύσεις στον τομέα της Διδακτικής της Γλώσσας με έμφαση στην Παιδαγωγική του Γραμματισμού και τη διδασκαλία και αξιολόγηση του γραπτού λόγου, καθώς και στους Πολυγραμματισμούς. Έχει επίσης εμπειρία και δημοσιεύσεις σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης διδακτικών προγραμμάτων και υλικών, καθώς και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Συμμετείχε στις επιστημονικές ομάδες δεκαπέντε σχετικών ευρωπαϊκών και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης συμμετείχε στις εργασίες των επιτροπών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη σύνταξη του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος και για την παρακολούθηση του ισχύοντος εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α/θμια Εκπ/ση.

Σπουδές:

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

D.E.A. Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Paris 7

D.E.A. Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Paris 8

Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών στο αντικείμενο “Διδακτική της Γλώσσας”

Γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, αρχαία ελληνικά, λατινικά

Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο αντικείμενο Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Παιδαγωγική του Γραμματισμού και τη διδασκαλία και αξιολόγηση του γραπτού λόγου, καθώς και στους Πολυγραμματισμούς. Έχει επίσης εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης διδακτικών προγραμμάτων και υλικών

Διδακτική Εμπειρία:

Έχει εργαστεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως φιλόλογος και με αποσπάσεις στο Π.Τ.Ν. και στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Π.Ε.Κ. Πατρών και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με αντικείμενο τη Διδασκαλία της Γλώσσας.

Κύριο Ερευνητικό Έργο:

Συμμετοχή σε 15 συνολικά ερευνητικά προγράμματα ως μέλος της επιστημονικής ομάδας ή ως επιστημονική υπεύθυνη:

Συμμετοχή σε τρία ερευνητικά προγράμματα του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συμμετοχή σε εννέα ερευνητικά προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ που υλοποιήθηκαν από ΥΠΕΠΘ – Π.Ι.

Επιστημονική υπεύθυνη σε ερευνητικό πρόγραμμα Καραθεοδωρή

Συμμετοχή σε δύο ερευνητικά προγράμματα ΕΣΠΑ

Μεταπτυχιακό:
Προπτυχιακό
Διδασκαλία – Μαθήματα:
  • Προπτυχιακά μαθήματα που έχει διδάξει μέχρι σήμερα ως μέλος ΔΕΠ:

1. Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας (στο ΠΤΔΕ και με ανάθεση από το 2008 έως το 2012 στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών)
2. Κειμενικά είδη – διδασκαλία γραπτού λόγου και πολυτροπικών κειμένων (ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών)
3. Προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας (ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών)
4. Γλώσσα, διαθεματικότητα και σχέδια εργασίας (project) (ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών)
5. Από το 2013-14 υπεύθυνη διδάσκουσα του μαθήματος Πρακτικές Ασκήσεις στο σχολείο

6. και του μαθήματος Ζητήματα Γλωσσικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Φιλολογίας του Παν/μίου Πατρών

  •  Μαθήματα που διδάσκει στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Πατρών:

Νέο μάθημα (2015-..):  Γραμματισμός, Παιδαγωγική του Γραμματισμού και Πολυγραμματισμοί

Παλαιότερα μαθήματα

1. Γραπτή έκφραση: Έρευνα και διδασκαλία στην κατεύθυνση Αναλυτικά προγράμματα και Διδακτική
2. Διδακτική της Γλώσσας στην κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
3. Μέθοδοι και τεχνικές συμμετοχικών ερευνητικών προσεγγίσεων (διδασκαλία μέρους του μαθήματος του οποίου εισηγητής είναι ο καθηγητής Δ. Βεργίδης) στην κατεύθυνση Δια Βίου Εκπαίδευση: Πολιτικές, Επιμόρφωση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 

  • Μάθημα που δίδαξε στο Παπανούτσειο Διδασκαλείο του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Πατρών από το 2006 έως την αναστολή λειτουργίας του από το ΥΠΕΠΘ το 2011: Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας

 

Περιεχόμενο μαθημάτων:

Προπτυχιακά μαθήματα:

1. Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας
• Οι αρχές της σύγχρονης διδακτικής για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος.
• Οι μεθοδολογικές κατευθύνσεις του νέου Αναλυτικού Προγράμματος για το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό και η εφαρμογή τους στα νέα βιβλία για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Διδακτικές εφαρμογές.

2. Κειμενικά είδη και διδασκαλία γραπτού λόγου
• Οι πρακτικές της παιδαγωγικής του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη και οι πρακτικές των πολυγραμματισμών:

3. Προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας
• Γλωσσολογικές θεωρίες και εφαρμογές τους στη διδακτική.
• Εφαρμογές της διεπιστημονικής θεώρησης της γλώσσας στη διδακτική.
• Δομική, επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική προσέγγιση. Kύριες θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές. Κριτική θεώρησή τους.
• Εφαρμογές στη σχολική πράξη.

4. Γλώσσα, διαθεματικότητα και σχέδια εργασίας (project)
• Εξειδίκευση της διαθεματικής προσέγγισης, όπως παρουσιάζεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για το Δημοτικό Σχολείο, σε διαθεματικές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος.

  • Από το 2013-14 υπεύθυνη για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. στα σχολεία και για τα αντίστοιχα εργαστήρια.
  • Υπεύθυνη της Μονάδας Διδακτικής Γλωσσικών Μαθημάτων και Πρακτικών Ασκήσεων, η οποία ανήκει στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας του ΠΤΔΕ, το οποίο υπήρξε και το πρώτο θεσμοθετημένο εργαστήριο που ιδρύθηκε στο Τμήμα.

 
Μαθήματα στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Πατρών:

Νέο μάθημα (2015-..)

Τίτλος μαθήματος: Γραμματισμός, Παιδαγωγική του Γραμματισμού και Πολυγραμματισμοί

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικού και πρακτικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών: Β΄

Εξάμηνο: 3ο

 Περιεχόμενο του μαθήματος:

  • Συστηματική μελέτη της δομής-υπερδομής των κειμένων. Kειμενικές θεωρήσεις του λόγου και της επικοινωνίας
  • Κειμενοκεντρικά προγράμματα για τη γλωσσική διδασκαλία
  • Η παραγωγή γραπτού λόγου στο σχολείο. Παράγοντες που την προσδιορίζουν
  • Πρακτικές της παιδαγωγικής του γραμματισμού με βάση τη διδασκαλία των κειμενικών ειδών και των πολυγραμματισμών. Διδασκαλία πολυτροπικών κειμένων.
  • Η πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα

 

Παλαιότερα μαθήματα:

1. Γραπτή έκφραση: Έρευνα και διδασκαλία στην κατεύθυνση Αναλυτικά προγράμματα και Διδακτική

• H επικοινωνιακή-κειμενική ικανότητα και η παραγωγή γραπτού λόγου στο σχολείο. Παράγοντες που προσδιορίζουν την παραγωγή γραπτού λόγου στο σχολείο
• Η παιδαγωγική του γραμματισμού (literacy) με βάση τη διδασκαλία των κειμενικών ειδών και οι πολυγραμματισμοί.
• Αυτοαξιολόγηση του μαθητή και ανάπτυξη μεταγνωστικών – μεταγλωσσικών ικανοτήτων
• Η πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα

2. Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας στην κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

• Γλωσσολογικές θεωρίες και εφαρμογές τους στη διδακτική. Εφαρμογές της διεπιστημονικής θεώρησης της γλώσσας στη διδακτική. Kύριες θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές
• Διδακτική της γλώσσας και συστηματική μελέτη της δομής των κειμένων. Kειμενικές θεωρήσεις του λόγου και της επικοινωνίας
• Επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση. Kειμενικά προσανατολισμένες διδακτικές προτάσεις. Κειμενοκεντρικά προγράμματα για τη γλωσσική διδασκαλία
• H επικοινωνιακή-κειμενική ικανότητα και η παραγωγή γραπτού λόγου στο σχολείο. Παράγοντες που προσδιορίζουν την παραγωγή γραπτού λόγου στο σχολείο
• Η παιδαγωγική του γραμματισμού (literacy) με βάση τη διδασκαλία των κειμενικών ειδών και οι πολυγραμματισμοί.
• Καλλιέργεια των ποικίλων διαστάσεων του κοινωνικού γραμματισμού σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.
• Αυτοαξιολόγηση του μαθητή και ανάπτυξη μεταγνωστικών – μεταγλωσσικών ικανοτήτων
• Η πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα

3. Μέθοδοι και τεχνικές συμμετοχικών ερευνητικών προσεγγίσεων στην κατεύθυνση Δια Βίου Εκπαίδευση: Πολιτικές, Επιμόρφωση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (συνδιδασκαλία με καθηγητή Δ. Βεργίδη)

• Πειραματική έρευνα. (πρόκειται μόνο για ένα μέρος του μαθήματος. Διδάσκονται από τον Καθηγητή κ. Βεργίδη και διάφορα άλλα αντικείμενα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος)

Ενδεικτικά:

Fterniati, A., Archakis, A., Tsakona, V. & Tsami, V. (2013). Media and literacy: Evidence from elementary school students’ literacy practices and the current teaching practices in Greece. Menon. Journal of Educational Researche, 2b.

Fterniati, A. (2013). Narrative skills and Genre Based Literacy Pedagogy Teaching Material: The Case of Greek Upper Elementary School Pupils one year after the implementation of the current teaching material. The International Journal of Literacies 19.

Το διδακτικό υλικό για το γλωσσικό μάθημα του δημοτικού και η παιδαγωγική του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών.

Το διδακτικό υλικό για το γλωσσικό μάθημα του δημοτικού και η παιδαγωγική του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών.

Συγγραφείς: Φτερνιάτη, Ά.
Στο: Νέα Παιδεία 135: 37-61.
Χρονολογία έκδοσης: 2010

Τα νέα βιβλία για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου: οι αρχές στις οποίες βασίστηκε η συγγραφή τους και τα σημαντικότερα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά τους. Το παράδειγμα των μεγάλων τάξεων.
Συγγραφείς: Φτερνιάτη, Ά.
Στο: Νέα Παιδεία 126: 51-68.
Χρονολογία έκδοσης: 2008
Full text:Νέα Παιδεία. Τα νέα βιβλία.pdf

Οι μεθοδολογικές κατευθύνσεις του νέου Αναλυτικού Προγράμματος και οι προσεγγίσεις που υιοθετούνται στα νέα βιβλία για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας του δημοτικού σχολείου.
Συγγραφείς: Φτερνιάτη, Ά.
Στο: Στο Γ. Καψάλης και Α. Κατσίκης (επιμ.), Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας. Ιωάννινα: Παν/μιο Ιωαννίνων. 545 -553
Χρονολογία έκδοσης: 2007
Full text:Πανμιο Ιωαννίνων.Το νέο ΑΠ .pdf

Full text:LiteracyPedagogyandMultiliteraciesinGreekElementarySchoolLanguageArts.pdf

Full text:TeachingMultimodalityinGreekElementarySchoolLanguageArts.pdf

Full text:TheNewGreekElementaryLanguageArtsTextbooks.pdf

Full text:NationalCurriculumReformandNewElementarySchoolLanguageArtsTextbooksinGreece.pdf

Full text:ImplementingaTextOrientedApproachtoEffectStudentsTextualCompetence.pdf

Full text:L1 COMMUNICATIVE-TEXTUAL COMPETENCE OF GREEK UPPER ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS.pdf

2021-10-24T18:16:07+03:00