Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Άννα Βαθμίδα: Ομότιμη Καθηγήτρια
Επώνυμο: Ιορδανίδου Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα, με έμφαση στη διδασκαλία της στο δημοτικό σχολείο
Email: A.Iordanidou@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 16.00-18.00 και Τρίτη 13.00-14.00
Τηλέφωνο: 2610 997878 Google Scholar:
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Σπουδές:
1976 πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
1981-1985 μεταπτυχιακές σπουδές Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Paris VII της Γαλλίας
1982 δίπλωμα D.E.A. Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Paris VII
1985 δίπλωμα Doctorat de troisième cycle Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Paris VII, με θέμα διατριβής Η διγλωσσία στην Ελλάδα: μελέτη μιας συγκεκριμένης περίπτωσης, της μετοχής
 
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα, με έμφαση στη διδασκαλία της στο δημοτικό σχολείο

Διοικητικό έργο

Συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών (Επιτροπή Επανεκπαίδευσης Πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών Αλλοδαπής, Επιτροπή Μετεγγραφών, Επιλογής υποψηφίων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων, Επιτροπή Οδηγού Σπουδών κ.ά.)

 

Διευθύντρια του Τομέα Γενικών Επιστημών, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 

Αναπληρώτρια πρόεδρος Π.Τ.Δ.Ε.

 

Συμμετοχή σε 3μελείς και 7μελείς επιτροπές κρίσης διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών στο Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, στο Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών, στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. κ.α.

 

Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών εκ των οποίων έχει πραγματοποιηθεί η υποστήριξη της διατριβής της Ει. Χατζηλουκά-Μαυρή, «Η γραμματική στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση της Κύπρου – Πρόταση πειραματικής εφαρμογής της επικοινωνιακής-κειμενοκεντρικής προσέγγισης στην Γ΄ Δημοτικού» (2008), της Α. Αμπάτη, «Στρατηγικές μάθησης της ελληνικής γλώσσας: Ανάλυση λαθών και διδακτική παρέμβαση» (2009), και της Έ. Μάντζαρη, «Μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά: ζητήματα σχεδιασμού και διδακτικής αξιοποίησης» (2011).

 

Συμμετοχή σε 3μελείς εισηγητικές επιτροπές κρίσης έργου υποψηφίων για πλήρωση θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Α.Π.Θ., στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Δημοκρίτειο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου κ.α.

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
1977-1980 επεξεργασία βιβλιογραφίας της παιδαγωγικής επιστήμης ως έκτακτη επιστημονική βοηθός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπεύθυνος καθηγητής: Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος
1992 εισηγήτρια σεμιναρίου με θέμα Ζητήματα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας και γραμματικής περιγραφής της νέας ελληνικής στο «Πρόγραμμα φιλοξενίας και εκπαίδευσης ομογενών εκπαιδευτικών από την Κοινοπολιτεία», Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
1992-2002 Υπεύθυνη Σεμιναρίου εκπαίδευσης επιμελητών-διορθωτών στις Εκδόσεις Πατάκη
1992-1993 υπεύθυνη επιμορφωτικού σεμιναρίου Γλωσσολογίας και διδασκαλίας της γλώσσας στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη (Αθήνα) και υπεύθυνη, σε συνεργασία με ομάδα δασκάλων, για την πειραματική εφαρμογή της επικοινωνιακής προσέγγισης στη διδασκαλία της γλώσσας  σε τμήματα της Ε΄ Δημοτικού του ίδιου σχολείου
1993 (16/6) εισηγήτρια σεμιναρίου για τους δασκάλους του νομού Ηλείας (στα Λεχαινά) με θέμα «Η γραπτή έκφραση των μαθητών στο δημοτικό σχολείο: νέες διδακτικές προτάσεις»
1993 (10/9) εισηγήτρια σεμιναρίου νεοελληνικής γλώσσας, με έμφαση στη διδασκαλία της ρηματικής κλίσης, στο «Πρόγραμμα φιλοξενίας και εκπαίδευσης ομογενών εκπαιδευτικών από την Κοινοπολιτεία», Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
1993 (23-24/11) συμμετοχή ως εισηγήτρια στο Σεμινάριο Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Collins και το λεξικογραφικό κέντρο COBUILD του Πανεπιστημίου του Birmingham, Αγγλία
1993 (7-8/12) συμμετοχή ως εισηγήτρια γλωσσολογικών θεμάτων για τη διδασκαλία ατόμων με μαθησιακά προβλήματα στο Σεμινάριο για τη Δυσλεξία που οργανώθηκε από το Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών (υπεύθυνος καθηγητής Κ. Πόρποδας)
1994-1998 μέλος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
1994 (5/9) εισηγήτρια σεμιναρίου για τη νεοελληνική ορθογραφία και τη διδακτική της στο «Πρόγραμμα φιλοξενίας και εκπαίδευσης ομογενών εκπαιδευτικών από την Κοινοπολιτεία», Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
1995 (12-13/6) εισηγήτρια σε σεμινάριο Ελλήνων μεταφραστών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ressourcement enlangue maternellegrec moderne, Commissiondes Communautés européennes, Service de Traduction, Λουξεμβούργο
1997 (7-9/1) διδασκαλία σε σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της δημοτικής εκπαίδευσης οργανωμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου, με θέμα την επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο
1997 (28/5) εισηγήτρια σεμιναρίου δασκάλων Τριφυλίας (Κυπαρισσία) με θέμα «Επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας»
1998 διδασκαλία Νεοελληνικής γλώσσας στο «Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της ελληνικής γλώσσας από τις δημοκρατίες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.» (σε συνεργασία με τον Γ. Γαλανόπουλο), Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
1999 (6/9) εισηγήτρια σε σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Μαγνησίας με θέμα Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (Βόλος)
1999 (15-20/11) εισηγήτρια στο σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών από χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος REPEAT (Retraining to promote equality and achievement), Comenius 3.2 (Τορίνο Ιταλίας)
2000 (26-27/6) εισηγήτρια σεμιναρίου με θέμα «Κοινή νέα ελληνική – ζητήματα τυποποίησης» (Grec moderne – langue standard), μεταφραστές ελληνικής γλώσσας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες – Λουξεμβούργο
2000 (19-21/5) εισηγήτρια στη «Συνάντηση για τη συζήτηση του προβλήματος της νεοελληνικής ορθογραφίας», Παιδαγωγικό Κέντρο Ερευνών και Επιμόρφωσης, Κρυοπηγή, Χαλκιδική
2000 (10/11) εισηγήτρια σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα Τυπολογία λαθών στην ελληνική γλώσσα, Λάρισα
2001 (5-7/2) εισηγήτρια σεμιναρίων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στην Κύπρο (Λάρνακα και Πάφο)
2001(16/2) εισηγήτρια σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα Τυπολογία λαθών στην ελληνική γλώσσα, Σιάτιστα
2001 (7-8/6) εισηγήτρια σεμιναρίου με θέμα «Λεξικά και γραμματικές της νέας ελληνικής» (Dictionnaires et grammaires du grec moderne), μεταφραστές ελληνικής γλώσσας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες – Λουξεμβούργο
 

2002-2006

 

υπεύθυνη γλωσσολογικού σχεδιασμού ηλεκτρονικών εργαλείων ορθογραφικής διόρθωσης, συλλαβισμού και θησαυρού συνωνύμων-αντιθέτων της νέας ελληνικής, σε συνεργασία με την εταιρεία πληροφορικής Neurosoft
2002- θεματοδότρια νεοελληνικής γλώσσας διαγωνισμών Α.Σ.Ε.Π. εκπαιδευτικών, Εθνικής Τράπεζας, Υπουργείου Οικονομικών, Υ.Π.Α.
2003-2005 συμμετοχή στις ομάδες συγγραφής των γλωσσικών εγχειριδίων της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού (προκήρυξη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)
2003 (7, 10/11) εισηγήτρια σεμιναρίου με θέμα «Ηλεκτρονικά εργαλεία διόρθωσης της νέας ελληνικής» (Outils électroniques de correction du grec moderne), μεταφραστές ελληνικής γλώσσας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες – Λουξεμβούργο
2004 (29/3) εισηγήτρια σε σεμινάριο της INALCO (Παρίσι – Γαλλία) με θέμα «L’enseignement du grec moderne langue étrangère»
2004 (10-13/11) εισηγήτρια σεμιναρίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας στην Κύπρο με θέμα «Η διδασκαλία της γραμματικής στο δημοτικό σχολείο»
2006-2007 εισηγήτρια σε περισσότερα από 70 σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας (σε όλη την Ελλάδα) σχετικά με τα νέα σχολικά βιβλία στο γλωσσικό μάθημα
2006- υπεύθυνη Σεμιναρίου εκπαίδευσης επιμελητών-διορθωτών στις Εκδόσεις Μεταίχμιο
2008-2009 υπεύθυνη Σεμιναρίων Λεξικογραφίας στην Άσπρη Λέξη (www.asprilexi.com)
2010-2011 εισηγήτρια σεμιναρίων επιμόρφωσης επιμορφωτών για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια του «Νέου Σχολείου»
2014 αξιολογήτρια (ως κριτική αναγνώστρια) του Αναλυτικού Προγράμματος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου μετά από πρόσκληση της αρμόδιας Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου
2014 (7-8/5)

 

εισηγήτρια σεμιναρίων Youth Language and the Future of Modern Greek και Spelling and Standardisation in Modern Greek, Europe House, Λονδίνο
2018 (18/6) εισηγήτρια στην ημερίδα με θέμα «Πολυγλωσσία και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην Κύπρο» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μέτρα για βελτίωση κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στην Κύπρο»

 

Διδακτική Εμπειρία:
1990-1992 διδασκαλία των μαθημάτων Νεοελληνική γλώσσα Ι και ΙΙ, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία και Γλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας / Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών ως ειδική επιστήμονας
1992-σήμερα διδασκαλία των μαθημάτων Νεοελληνική γλώσσα Ι (Μορφολογία – Κλίση), Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ (Σύνταξη – Λεξιλόγιο) και Γλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας / Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Διδασκαλία της γλώσσας και Λεξικογραφία στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών ως επίκουρη καθηγήτρια, από το 1999 ως αναπληρώτρια καθηγήτρια και από το 2009 ως καθηγήτρια
1992-2010 διδασκαλία των μαθημάτων Γλώσσες και γλωσσικές λειτουργίες Ι και ΙΙ στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (με ανάθεση) – από το 1994 συνδιδασκαλία του μαθήματος Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ του Π.Τ.Δ.Ε.
1994 διδασκαλία του μαθήματος Διδακτική της νέας ελληνικής γλώσσας σε φιλολόγους του Π.Ε.Κ.Αθηνών (επιμόρφωση καθηγητών)
1995-1996 εισηγήτρια μαθημάτων στο πρόγραμμα Διδακτική της γλώσσας στην πειραματική μορφή των Π.Ε.Κ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πατρών
1996 διδασκαλία του μαθήματος Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως επισκέπτρια καθηγήτρια (εαρινό εξάμηνο) – εισηγήτρια σειράς σεμιναρίων επιθεωρητών και δασκάλων με θέμα την επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της Κύπρου (Μάρτιος-Ιούνιος)
1996-1998 διδασκαλία των μαθημάτων Νεοελληνική γλώσσα και Γλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας στο «Πρόγραμμα επανεκπαίδευσης δασκάλων αποφοίτων εξωτερικού» του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
1997-1998 διδασκαλία του μαθήματος Νεοελληνική γλώσσα στο πρόγραμμα του ΕΠΕΑΕΚ «Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Πρόγραμμα εξομοίωσης δασκάλων) του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών (σε συνεργασία με τον Γ. Γαλανόπουλο) – διδασκαλία μέρους της ύλης του ίδιου μαθήματος στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών, υπεύθυνος καθηγητής Χ. Χαραλαμπάκης (7-8/2, 14-15/2)
1998-2004

2011-2013

2016-2018

2018-2019

διδασκαλία του μαθήματος Γλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. (κατεύθυνση Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική ως το 2013) – από το 2018-19 διδασκαλία του μαθήματος Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα στο Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε., ειδίκευση «Κοινωνική ανισότητα, ετερότητα και η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα»
1998-2006 διδασκαλία του μαθήματος Γλωσσολογική και υπολογιστική επεξεργασία φυσικής γλώσσας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών
1998-2017 διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμοσμένη γλωσσολογία στη διδασκαλία της νέας ελληνικής (μετονομασία σε Διδακτική της ελληνικής) στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (με ανάθεση)
1999-2011 διδασκαλία των μαθημάτων: (α΄ περίοδος) Γλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας και Επικοινωνιακή μέθοδος στη διδασκαλία της γλώσσας και (β΄ περίοδος) Νεοελληνική γλώσσα στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών
2000 διδασκαλία του μαθήματος Επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας, Π.Ε.Κ. Πατρών (Πάτρα και Ζάκυνθος)
2003 εισηγήτρια διαλέξεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσική επικοινωνία και η νέα ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα» του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με θέμα Διδασκαλία της νεοελληνικής γραμματικής σε αλλόγλωσσους μαθητές
2003-2007 εισηγήτρια διαλέξεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Θεωρία Λεξικογραφίας και Εφαρμογές» του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (σε συνεργασία με την Έ. Μάντζαρη)
2004-2013 διδασκαλία του μαθήματος Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε., κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Ελληνική ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα
 

24/5/2007

εισηγήτρια διάλεξης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας», Τμήμα Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.
2019 εκπαιδεύτρια επιμορφωτών φιλολόγων σε σύγχρονο και ασύγχρονο πλαίσιο στο πρόγραμμα  «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ», Ε.Κ.Π.Α.

 

Κύριο Ερευνητικό Έργο:
1991 συμμετοχή στην πρώτη φάση προγράμματος πειραματικής εφαρμογής της επικοινωνιακής προσέγγισης στη γλωσσική διδασκαλία στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή του Α.Π. Θ. Α. Χαραλαμπόπουλο
1991-1992 συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα Ο ρόλος της κοινωνικής και γλωσσικής διαφοροποίησης στη σχολική επίδοση των ελληνοπαίδων και υπεύθυνο τον καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών Κ. Πόρποδα
1992 ερευνητική εργασία στο πρόγραμμα Γρύπας (Γραφείο Lingua της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ολλανδικό Υπουργείο Παιδείας) με σκοπό τη δημιουργία προγράμματος σπουδών και διδακτικού υλικού για την πειραματική διδασκαλία της νέας ελληνικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Ολλανδίας, κυρίως σε ομογενή Ελληνόπουλα
1994-1995 επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος Η «λεξιπενία» των νέων: έρευνα στον προφορικό και γραπτό λόγο των μαθητών του δημοτικού (Υπουργείο Παιδείας και Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών)
1995-1997 κύρια εισηγήτρια (σε συνεργασία με την Ά. Φτερνιάτη) πειραματικής εφαρμογής της επικοινωνιακής προσέγγισης στη διδασκαλία της γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις)  και αξιολόγησής της ως προς τις γλωσσικές επιδόσεις των μαθητών στον προφορικό και γραπτό λόγο – έρευνα εγκεκριμένη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας για τα σχολικά έτη 1995-1996 και 1996-1997 σε σχολεία της Πάτρας
1996-1998 επιστημονική υπεύθυνη Προγράμματος Ενίσχυσης Νέου Ερευνητικού Δυναμικού (Π.Ε.Ν.Ε.Δ.) με θέμα Καταγραφή, ταξινόμηση, επεξεργασία γραπτού και προφορικού λόγου μαθητών και των ασκήσεων των βιβλίων της Γλώσσας της δημοτικής εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών
1997-1998 συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα ΙΙ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.) του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση υπολογιστικού εργαλείου γραμματικής διόρθωσης (Grammar Checker) για τη νεοελληνική γλώσσα
1997-1999 συντονίστρια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνητικού προγράμματος Langue Ecrite Scolaire des Enfants Immigrés (Η γραπτή γλώσσα των μεταναστών μαθητών: τυπολογία λαθών) στα πλαίσια του ΣΩΚΡΑΤΗΣ – COMENIUS 2 (σε συνεργασία με C.I.D.I., Ρώμη, και Fundación Tomillo, Μαδρίτη)
1997-1998 μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Εθνικού προγράμματος εξωσχολικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης Κέντρα ευρωπαϊκών γλωσσών, Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ενέργεια 1.1.γ και 1.4.α «Ξένες γλώσσες», Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.
1998-2000 επιστημονική υπεύθυνη (μαζί με τον Σ. Μοσχονά και τον Α. Χαραλαμπόπουλο) της Δράσης 5 «Εκπαιδευτικό υλικό και βιβλία για τη γλώσσα» του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων, Υπουργείο Παιδείας και Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (www.museduc.gr)
1998-2000 επιστημονική υπεύθυνη (μαζί με την Ά. Φτερνιάτη) προγράμματος με θέμα Διδασκαλία της επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας, έργο Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων στην Εκπαίδευση), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.
1999-2000 συμμετοχή σε πρόγραμμα με θέμα Κατασκευή και προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., επιστημονικός υπεύθυνος Κ. Πόρποδας
2000-2001 γλωσσολογική υπεύθυνη προγράμματος Π.Α.Β.Ε. (Γ.Γ.Ε.Τ.) με θέμα  «Υλοποίηση εργαλείων εξόρυξης πληροφορίας από κείμενα (text mining) και ενσωμάτωσής τους σε προϊόντα αποθήκευσης και διαχείρισης ελληνικών κειμένων», σε συνεργασία με την εταιρεία πληροφορικής Neurosoft
2000 υπεύθυνη Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG II Ελλάδα –Ιταλία με θέμα «Υπολογιστική Λεξικογραφία» (Πανεπιστήμιο Πατρών)
2002-2004 επιστημονική υπεύθυνη του υποέργου 2.4 «Δημιουργία λεξικού για εφήβους» και του υποέργου 2.7 «Δημιουργία βοηθητικών βιβλίων της γλωσσικής διδασκαλίας στο γυμνάσιο» του προγράμματος Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004, Υπουργείο Παιδείας και Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (www.museduc.gr)
2005-2007 επιστημονική υπεύθυνη του υποέργου 2.4 «Δημιουργία λεξικού για εφήβους» του προγράμματος Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007, Υπουργείο Παιδείας και Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (www.museduc.gr)
2006-2008 γλωσσολογική υπεύθυνη προγράμματος «Ιατρολέξη – Ανάπτυξη Υποδομής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τομέα  (Γ.Γ.Ε.Τ., ΚτΠ, «Επεξεργασία Εικόνων, Ήχου και Γλώσσας»), σε συνεργασία με το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και την εταιρεία πληροφορικής Neurosoft (www.iatrolexi.gr)
2003-2008 υπεύθυνη Γλωσσικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Επιστημονικής Επιτροπής Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Πατρών, έργο «Ένταξη Παιδιών Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στο Σχολείο – Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», ΥΠ.Ε.Π.Θ., Γ΄ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2009-2015 υπεύθυνη ενδοσχολικών παρεμβάσεων για τη σχολική ένταξη και την τακτική φοίτηση στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»,  περιφέρεια Πελοποννήσου, Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013
2010-2012

 

εμπειρογνώμονας ανάπτυξης/εκπόνησης των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, υποέργο 1, Πράξη «Νέο Σχολείο – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013
2010-2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση», Πράξη: «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη», επιμορφώσεις β΄θμιας και Ελληνικά σε γονείς
2013-2016 μέλος της Θεματικής Επιτροπής (τομέας «Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων») για το έργο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Ε.Σ.Π.Α. 2007-201
2015 εξωτερική αξιολογήτρια του προγράμματος ΘΑΛΗΣ «Προσαρμογή της Κλίμακας Strategy Inventory For Language Learning (S.I.L.L.) και Προσδιορισμός του Προφίλ Στρατηγικών Γλωσσικής Εκμάθησης Ξένης Γλώσσας Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μουσουλμάνων Μαθητών που Μαθαίνουν την Ελληνική ως Δεύτερη και Διερεύνηση των Στρατηγικών που Χρησιμοποιούν Εκπαιδευτικοί στην Τάξη», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013
2017-18

 

συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS», αντικείμενο Διαγωνισμός Αντιλογιών Στ΄ Δημοτικού, οργάνωση «Ελληνογερμανική Αγωγή» με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας
2018- συμμετοχή στο πρόγραμμα «Sentitour» (Καταγραφή και ανάλυση απόψεων σε πραγματικό χρόνο με χρήση deep learning αλγορίθμων επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων κειμένου για τον τουρισμό-πολιτισμό στα Online/Social Media), Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
2018- συμμετοχή στο πρόγραμμα «Λεξιπαίγνιο» (Ανάπτυξη προηγμένου, καινοτόμου και state-of-the-art υπολογιστικού περιβάλλοντος, για τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών που απευθύνονται σε μαθητές), Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

 

Μεταπτυχιακό:

Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, ειδίκευση «Κοινωνική ανισότητα, ετερότητα και η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα»

Προπτυχιακό

Νεοελληνική γλώσσα Ι και ΙΙ και Εφαρμοσμένη γλωσσολογία: Διδασκαλία της γλώσσας και Λεξικογραφία στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Διδασκαλία – Μαθήματα:

Διδακτική της νέας ελληνικής γλώσσας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (με ανάθεση)

Ι.α. Νεοελληνική γλώσσα – κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση  (άρθρα)

 1. Ά. Ιορδανίδου – Α. Νενοπούλου, Μερικές παρατηρήσεις πάνω στα αναφορικά «που» και «ο οποίος», Γλώσσα, 6, 1984, σ. 40-46.
 2. Ά. Ιορδανίδου – Ει. Τσαμαδού, Κοινωνιογλωσσολογικοί προβληματισμοί πάνω στη μέθοδο συλλογής του υλικού, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 6ης ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1985, σ. 297-306.
 3. Περιπτώσεις συντακτικής ποικιλίας στα Ν.Ε., Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 7ης ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1986, σ. 251-259.
 4. La diglossie néo-hellénique à travers l’étude du participe, Bulletin de Liaison du Centre d’Etudes Balkaniques, 6, 1987, σ. 151-158.
 5. Κοινωνικά και υφολογικά προσδιορισμένη ποικιλία των ρημάτων σε -άω/-άς και  -ώ/-είς, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 13ης ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1992, σ. 305-318.
 6. La norme grammaticale et la pratique langagière: remarques sur la morphologie du passif en grec moderne, Cahiers Balkaniques, No 19, 1993, σ. 197-206.
 7. Τα ρήματα σε -άω/-ώ (β΄φάση έρευνας): γραμματική νόρμα και γλωσσική παραγωγή, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 14ης ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1993, σ. 370-383.
 8. Morphological variation of the passive imperfect in Modern Greek, Themes in Greek Linguistics, Papers from the First International Conference on Greek Linguistics, Reading, September 1993, I. Philippaki-Warburton, E. Nikolaidis, M. Sifianou (eds), J. Benjamins Publ. Company, 1994, σ. 373-380.
 9. Η «λεξιπενία» των μαθητών: ερευνητική προσέγγιση, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 16ης ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1996, σ. 517-528.
 10. Standard κοινή νεοελληνική: απόπειρα καθορισμού, «Ισχυρές» – «Ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρακτικά ημερίδας, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 1996, σ. 139-147.
 11. A. Iordanidou – J. Androutsopoulos, Teenage Slang in Modern Greek, Proceedings of the 2nd International Congress on Greek Linguistics, University of Salzburg, 1997, σ. 267-276. Αναδημοσίευση με προσθήκες, με τον τίτλο Youth slang in Modern Greek, στο A. Georgakopoulou, M. Spanaki (eds), A Reader in Greek Sociolinguistics, Peter Lang, 2001, σ. 285-302.
 12. Ζητήματα τυποποίησης (standardisation) της σύγχρονης νεοελληνικής, Διεθνές Συνέδριο «Ισχυρές» – «Ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 1999, σ. 835-854.
 13. Ά. Ιορδανίδου – Γ. Ανδρουτσόπουλος, «Πήρανε τη γλώσσα στο… κρανίο»: στάσεις των μέσων ενημέρωσης απέναντι στη γλώσσα των νέων, Πρακτικά 3ου Διεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα, 1999, σ. 586-595.
 14. Α. Αρχάκης – Ά. Ιορδανίδου, Ανάλυση μαθητικού λόγου: στοιχεία προφορικότητας σε μαθητικά γραπτά, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, University Studio Press, 2001, σ. 543-550.
 15. Α. Αρχάκης – Δ. Παπαζαχαρίου – Ά. Ιορδανίδου,  Στοιχεία προφορικότητας σε μαθητικά γραπτά: μια κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 21ης ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 2001, σ. 69-80.
 16. Η δημοσιογραφική «κοινή»: προβλήματα ορισμού, Δημοσιογραφία και γλώσσα,  Πρακτικά Συνεδρίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α., 2001, σ. 157-164.
 17. Κ. Γεροβασιλείου – Ά. Ιορδανίδου, Γλωσσικές στάσεις των Πομάκων – Η περίπτωση του Κενταύρου Ξάνθης, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου «Διαπολιτισμική εκπαίδευση – ελληνικά  ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Παν/μιο Πατρών, 2002, τ. ΙΙ, σ. 63-79.
 18. Επιτεύχθηκε ή επετεύχθη η τυποποίηση της νέας ελληνικής;, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Paris V, L’Harmattan, 2002, σ. 239-242. Σε αναλυτική μορφή: Η κοινή νεοελληνική σε σύγχρονα λεξικά και γραμματικές, Terminologie et Traduction, 1, Commission des Communautés européennes, Servicede Traduction, 2002, σ. 111-124.
 19. Κ. Γεροβασιλείου – Ά. Ιορδανίδου, Πομακικά: γλωσσική διατήρηση ή γλωσσικός θάνατος;, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου «Διαπολιτισμική εκπαίδευση – ελληνικά  ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Παν/μιο Πατρών, 2003, τ. ΙΙ, σ. 144-166.
 20. Ά. Ιορδανίδου – Έ. Μάντζαρη, Τα θηλυκά επαγγελματικά ουσιαστικά: γλωσσική χρήση και τυποποίηση, Ελληνική γλώσσα και ορολογία – Ανακοινώσεις 5ου Συνεδρίου, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, 2005, σ. 73-87.
 21. Iordanidou – E. Mantzari, Les noms féminins de métiers/titres/grades et fonctions en grec moderne : description lexicographique et usage langagier, Πρακτικά SILF Colloque 2006, 18-21/10/2006, Κύπρος, M. Karyolemou, F. Baider & M. Katsoyannou (éd.), Actes du 30e Colloque international de linguistique fonctionnelle.
 22. Γλωσσικό ζήτημα, Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Πατάκη, 2007, σ. 417-420.
 23. Γλωσσική ποικιλία και δημοσιογραφικός λόγος, Ζητήματα Επικοινωνίας, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, αφιερωματικό τεύχος «Γλώσσες των ΜΜΕ», 2009, 9ο τεύχος, σ. 102-114. http://www.media.uoa.gr/institute/pages/gr/zitimata_gr.html
 24. G. Xydopoulos, Iordanidou A. & A. Efthymiou, “Recent advances in the documentation of Greek slang: The case of www.slang.gr”, Proceedings for the ICGL 2009. http://home.uchicago.edu/~cchatzop/ICGL2009BETA.html [2011]
 25. Η διάκριση +/- λόγιο στη διδασκαλία της μορφολογίας του παθητικού παρατατικού των ρημάτων σε -ώ, -είς, Chondrogianni, M., Courtenage, S., Horrocks, G., Arvaniti, A. & Tsimpli, I. (eds), Proceedings of the 13th International Conference on Greek Linguistics. London: University of Westminster, 2019, σ. 450-455. http://icgl13.westminster.ac.uk/

 

Ι.β. Νεοελληνική γλώσσα – κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση  (κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους)

 1. Iordanidou – J. Androutsopoulos, Medieneinstellungen zur Jugendsprache: Printmedien in Griechenland, στο J. Androutsopoulos, A. Scholz (eds), Jugendsprachelangue des jeunesyouth language, Soziolinguistische und Linguistische Perspectiven, Frankfort: Peter Lang, 1998, σ. 305-325.
 2. Tseronis – A. Iordanidou, Modern Greek Dictionaries and the Ideology of Standardisation, Standard Languages and Language Standards: Greek, Past and Present, Alexandra Georgakopoulou and Michael Silk (eds), London: Ashgate, 2009, σ. 167-185.
 3. Νεοελληνική ορθογραφία: σχολική γραμματική, αποκλίσεις και γλωσσική χρήση, Μελέτες αφιερωμένες στην ομότιμη καθηγήτρια Α.Π.Θ. Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, επιστ. επιμ. Ζ. Γαβριηλίδου και Α. Ρεβυθιάδου, εκδ. Σαΐτα, 2014, σ. 279-296. http://www.saitapublications.gr/2014/01/ebook.78.html
 4. Γλωσσική ποικιλία και τυποποίηση: η περίπτωση της νέας ελληνικής, Α. Αρχάκης, Ν. Κουτσούκος, Γ. Ι. Ξυδόπουλος, Δ. Παπαζαχαρίου (επιμ.), Γλωσσική ποικιλία. Μελέτες αφιερωμένες στην Αγγελική Ράλλη. Αθήνα: Κάπα Εκδοτική, σ. 129-144, 2019.
 5. Η λόγια μορφολογία στην κοινή νεοελληνική: ζητήματα περιγραφής και διδασκαλίας, Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Α. Φλιάτουρας (επιμ.), Το λόγιο επίπεδο στη σύγχρονη νέα ελληνική: Θεωρία, ιστορία, εφαρμογή. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, σ. 126-146, 2019.

 

ΙΙ.α. Νεοελληνική γλώσσα – διδακτική προσέγγιση (άρθρα)

 1. Ο προφορικός λόγος στο σχολείο, Γλώσσα, 14, 1987, σ. 48-52.
 2. Τα λάθη των μαθητών: μια διαφορετική λογική αντιμετώπισής τους, Γλώσσα, 16, 1988, σ. 51-58.
 3. Επιτακτική η ανάγκη αναθεώρησης της σχολικής γραμματικής, Γλώσσα, 26, 1991, σ. 62-67.
 4. Η ρηματική κλίση στα νέα ελληνικά: συνοπτική θεώρηση για διδακτικούς σκοπούς, Θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και αγωγής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, 1993, σ. 43-65. Δημοσίευση και στο Ζητήματα νεοελληνικής γλώσσας, επιστημονική επιμέλεια Γ. Κατσιμαλή – Φ. Καβουκόπουλος, Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Παν/μιο Κρήτης, 1996, σ. 17-29.
 5. Επικοινωνιακή γραμματική, Απόψεις, περιοδική έκδοση του Συλλόγου Εκπ/κών Λειτουργών του Κολλεγίου Αθηνών, Πρακτικά έκτου διήμερου εκπαιδευτικού προβληματισμού, Παράρτημα 6, Αθήνα, 1993, σ. 40-48.
 6. Η ιδιαιτερότητα του προφορικού λόγου και πώς αντιμετωπίζεται από το δάσκαλο, Ανοιχτό σχολείο, 41, 1993, σ. 18-20.
 7. Ά. Ιορδανίδου – Α. Καρβέλη – Κ. Κουσουλάκου, Δύο επικοινωνιακές διδακτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα της Ε΄ Δημοτικού, Γλώσσα, 34, 1994, σ. 28-44.
 8. Ά. Ιορδανίδου – Γ. Γαλανόπουλος, Επικοινωνιακού τύπου ασκήσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση, τόμος Ι, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Παν/μιο Πατρών, 1999, σ. 36-48.
 9. Γ. Γαλανόπουλος – Β. Κουτσουρή – Ά. Ιορδανίδου, Προτάσεις ενισχυτικού υλικού για το μάθημα της γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές του ελληνικού δημοτικού σχολείου, Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Παν/μιο Πατρών, 2000, τ. ΙΙΙ, σ. 329-338.
 10. Δ. Δέδε – Γ. Ντελής-Σμυρίλιος – Ά. Ιορδανίδου, Προτάσεις διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές με αξιοποίηση αυθεντικών κειμένων, Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Παν/μιο Πατρών, 2000, τ. ΙΙΙ, σ. 339-346.
 11. Ά. Ιορδανίδου – Μ. Κονδύλη, Ανίχνευση γλωσσικών δεξιοτήτων αλλόγλωσσων και φυσικών ομιλητών στο δημοτικό σχολείο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Μάθηση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης Γλώσσας», Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης, 2001, εκδ. Ατραπός, τ. Β΄, σ. 297-307.
 12. Ά. Ιορδανίδου – Α. Αμπάτη, Τα λάθη στη γραπτή έκφραση αλλόγλωσσων μαθητών του δημοτικού σχολείου: ο ρόλος τους στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, Πρακτικά Συνεδρίου «Σχολική γνώση και διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Ιωαννίνων, 2002, σ. 495-506.
 13. Α. Ντούλας – Ν. Αρβανιτάκης – Ά. Ιορδανίδου, «Αθηνά»: ένα φιλικό υπολογιστικό εργαλείο για δημιουργία και διαχείριση γλωσσικών ασκήσεων, Πρακτικά Συνεδρίου «Σχολική γνώση και διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Ιωαννίνων, 2002, σ. 526-534.
 14. Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: από τη μειονοτική στην πλειονοτική εκπαίδευση, Πρακτικά του Συνεδρίου «Ομοιότητες και διαφορές: Αναζητώντας νέους δρόμους στην εκπαίδευση», Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων», 2002, σ. 26-35. Με μικρές αλλαγές: Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές στην παραγωγή διδακτικού υλικού για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στους μειονοτικούς μαθητές της Θράκης, Πρακτικά Επιμορφωτικής Ημερίδας «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας», 10-11/6/2005, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία, 2006, σ. 53-65. Αναδημοσίευση: Θ. Δραγώνα – Ά. Φραγκουδάκη (επιμ.), Πρόσθεση όχι αφαίρεση – πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2008, σ. 177-186.
 15. Κ. Γεροβασιλείου – Ά. Ιορδανίδου, Λάθη των πομακόφωνων μαθητών στη γραπτή έκφραση, Πρακτικά 7ου Διεθνούς Συνεδρίου «Διαπολιτισμική εκπαίδευση – ελληνικά  ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Παν/μιο Πατρών, 2005, σ. 199-219.
 16. Επικοινωνιακές προτάσεις γλωσσικής διδασκαλίας, Η γλώσσα και η διδασκαλία της, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Α.Π.Θ., 2003, σ. 63-72. Δημοσίευση με προσθήκες: «Σχεδιάζοντας επικοινωνιακές δραστηριότητες για το γλωσσικό μάθημα», Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Η΄ Πανελλήνιο Συνέδριο, συντονισμός-επιμέλεια Χ. Τσολάκης, Θεσσαλονίκη, Κώδικας, 2006, σ. 138-148.
 17. Ά. Ιορδανίδου – Κ. Κύρδη – Κ. Μάγος – Μ. Πουλοπούλου, Από το Άλφα ως το Ωμέγα, τον Αχμέτ και την Αγγέλα: Τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους μουσουλμανόπαιδες της Θράκης, Ερευνητικές οπτικές – Εκπαιδευτικές προοπτικές, επιμέλεια Τ. Βαρνάβα-Σκούρα, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2003, σ. 137-149.
 18. A. Iordanidou – M. Tzevelekou, Language Tools and Computer Assisted 2nd Language Learning: Teaching Greek in the Primary Schools of Turkish-speaking Minority of Thrace, Workshop on Balkan Language Resources and Tools, Balkan Conference on Informatics – BCI 2003, σ. 1-8.
 19. Ά. Ιορδανίδου – Α. Αναστασοπούλου – Γ. Γαλανόπουλος – Γ. Δρυς – Α. Ευσταθίου – Ά. Κόττα – Η. Πέττα – Β. Σοφιανοπούλου –  Π. Χαλικιάς. Εφαρμογή διδακτικού υλικού για το γλωσσικό μάθημα της Ε΄ Δημοτικού, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 26ης ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 2006, σ. 142-159.
 20. Ά. Ιορδανίδου – Α. Αμπάτη, Θέματα σχεδιασμού της γραμματικής διδασκαλίας της ελληνικής σε μουσουλμάνους μαθητές στα σχολεία της Θράκης, Πρακτικά Συνεδρίου «Διδακτική της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας – Νέες Τάσεις», Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, Α.Π.Θ., 1-3/4/2005, UniversityStudioPress, 2006, σ. 68-80. Αναδημοσίευση: Θ. Δραγώνα – Ά. Φραγκουδάκη (επιμ.), Πρόσθεση όχι αφαίρεση – πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2008, σ. 187-198.
 21. Ά. Ιορδανίδου – Γ. Δρυς, Διδακτικό υλικό και διδακτικές εφαρμογές: το μάθημα της γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού, Πρακτικά Συνεδρίου «Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας», επιμ. Γ. Καψάλης & Α. Κατσίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, 17-20/5/2007, σ. 806-814. http://conf2007.edu.uoi.gr/Praktika/1-24.pdf
 22. Ά. Ιορδανίδου – Α. Αμπάτη, Τα λάθη των αλλόγλωσσων μαθητών και ο  σχεδιασμός της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, Πρακτικά Συνεδρίου «Τα Λάθη των Μαθητών: Δείκτες αποτελεσματικότητας ή κλειδιά για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης;», Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη 13-14/12/2007, σ. 129-138. http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/files/2011/07/praktika_sinedriou_ta_lathi.pdfhttp://www.kee.gr/attachments/file/praktika/praktika_lathi.pdf
 23. Ει. Χατζηλουκά-Μαυρή – Ά. Ιορδανίδου,Ζητήματα διδασκαλίας του γραπτού λόγου στο δημοτικό σχολείο, Γλώσσα, 131, 2009, σ. 122-147.
 24. Β. Λάγιος – Ι. Γρηγορίου – Ά. Ιορδανίδου, Μετακίνηση του τόνου στα προπαροξύτονα επίθετα: διδασκαλία σε αλλόγλωσσους, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας», Νυμφαίο Φλώρινας 4-6/9/2009, σ. 19. http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa2/lagiosGrigoriouIordanidu.pdf
 25. Χ. Πίτσου – Ά. Ιορδανίδου, Ο παθητικός παρατατικός στην κοινή νεοελληνική: διδασκαλία σε αλλόγλωσσους, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας», Νυμφαίο Φλώρινας 4-6/9/2009, σ. 18. http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa2/pitsuIordanidu.pdf
 26. Α. Ντίλιου – Μ. Πίγκα – Ά. Ιορδανίδου, Η κλίση του παθητικού αορίστου στη νεοελληνική γλώσσα: διδακτικές προτάσεις, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας», Νυμφαίο Φλώρινας 4-6/9/2009, σ. 18. http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa2/pitsuIordanidu.pdf
 27. Π. Σπανού – Χ. Γιάννακα – Ά. Ιορδανίδου, Γλωσσική ποικιλία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: ο τονισμός των προπαροξύτονων ουδετέρων, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας», Νυμφαίο Φλώρινας 4-6/9/2009 σ. 19. http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa2/SpanuGianaka.pdf
 28. Ει. Χατζηλουκά-Μαυρή – Ά. Ιορδανίδου, Η κειμενοκεντρική διάσταση της διδασκαλίας της γραμματικής στο δημοτικό σχολείο: προτάσεις και προβληματισμοί, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 30ής ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 2010, σ. 665-677.
 29. Α. Ευθυμίου Α., Ά. Ιορδανίδου, Ε. Τσεβά & Α. Βασιλείου, «Η διδακτική προσέγγιση των νεοελληνικών παράγωγων λέξεων: προτάσεις και προβληματισμοί», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 31ης ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 2011, σ. 157-165. http://www.ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_31_157_165.pdf
 30. Έ. Μάντζαρη Έ. – Ά. Ιορδανίδου, «Λεξικογραφικές προσεγγίσεις στη διατύπωση των ορισμών: έρευνα σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού», 10ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, 2011. http://www.icgl.gr/files/greek/90-940-949.pdf
 31. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ά., Ζάγκα Ε., Ιορδανίδου Ά., Σπαντιδάκης Γ. & Α. Τάντος, «Τα Προγράμματα Σπουδών: τότε και τώρα», Πρακτικά Πανελλήνιου Επιστημονικού-Επετειακού Συνεδρίου 1976-2011: 35 χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση, επιμέλεια Δ. Κουτσογιάννης, Α. Νάκας, Κ. Ντίνας, Γ. Παπαναστασίου & Σ. Χατζησαββίδης, 2012. http://ins.web.auth.gr/images/stories/Dion/.pdf
 32.  Ά. Ιορδανίδου – Π. Παπαϊωάννου, «Το διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Γλώσσας», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 34ης ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.,   2014, σ. 156-165. http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_34_156_165.pdf
 33. Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Β. Αποστολίδου, Ε. Ζάγκα, Ά. Ιορδανίδου, Ε. Καραντζόλα, Χ. Κοσεγιάν, Μ. Μητσιάκη, Μ. Παπαδοπούλου, Α. Φλιάτουρας, Σ. Χατζησαββίδης & Ε. Χοντολίδου, «Οι καινοτομίες του νέου Προγράμματος Σπουδών για τη γλώσσα στην υποχρεωτική εκπαίδευση», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 35ης ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 2015, σ. 55-66. http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_35_55_66.pdf
 34. Κ. Τζωρτζάτου, Α. Αρχάκης, Ά. Ιορδανίδου & Γ. Ι. Ξυδόπουλος, Στάσεις απέναντι στην ορθογραφία της κοινής νέας ελληνικής: ζητήματα ερευνητικού σχεδιασμού, Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, Βερολίνο 16-19/9/2015, 2017, σ. 1123-1139. http://www.cemog.fu-berlin.de/en/icgl12/offprints/tzortzatou-archakis-iordanidou-xydopoulos/icgl12_Tzortzatou-et-al.pdf
 35. Κ. Τζωρτζάτου, Α. Αρχάκης, Ά. Ιορδανίδου & Γ. Ι. Ξυδόπουλος, Η ιστορική ορθογραφία και τα greeklish στην εκπαίδευση: ορθογραφικές στάσεις στο δημοτικό, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 38ης ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 2017, σ. 227-239.  http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_38_227_240.pdf
 36. Κ. Τζωρτζάτου, Α. Αρχάκης, Ά. Ιορδανίδου & Γ. Ι. Ξυδόπουλος, Διερεύνηση των ορθογραφικών στάσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας, υπό δημ. Πρακτικά του Πανελλήνιου Γλωσσολογικού Συνεδρίου Τζαρτζάνεια 2015.
 37. T. Kokkinos, P. Gakis & A. Iordanidou, Exploring the role of Information and Communications Technology (ICT) in language teaching: the case of the Greek Grammar Checker. International Conference on Educational Research “Confronting Contemporary Educational Challenges through Research” June 30 – July 02 2017, University of Patras, 2018, σ. 264-273. https://uperc2017.events.upatras.gr/
 38. E. Vlachou & A. Iordanidou, Vocabulary learning strategies emphasizing on Greek as a second language, International Conference on Educational Research “Confronting Contemporary Educational Challenges through Research” June 30 – July 02 2017, University of Patras, 2018, σ. 371-382.  https://uperc2017.events.upatras.gr/
 39. Giannopoulou, K. Kokmotou & A. Iordanidou, Implementation of a Learning Scenario in the Subject of Language, International Conference on Educational Research “Confronting Contemporary Educational Challenges through Research” June 30 – July 02 2017, University of Patras, 2018, σ. 428-434. https://uperc2017.events.upatras.gr/
 40. Ά. Ιορδανίδου & Γ. Σέργης, Νεοελληνική ορθογραφία: μελέτη λαθών και ζητήματα διδασκαλίας. Μελέτες για την ελληνικήγλώσσα, Πρακτικά της 39ης ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 2019, σ. 465-474. http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_39_465_474.pdf

 

ΙΙ.β. Νεοελληνική γλώσσα – διδακτική προσέγγιση (κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους)

 1. Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: Κείμενο – Συμφραζόμενα – Γραμματική, Σχολικός Εγγραμματισμός, επιμέλεια Η. Ματσαγγούρας, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2007, σ. 353-374.

 

ΙΙ.γ. Νεοελληνική γλώσσα – διδακτική προσέγγιση (ειδικό σύγγραμμα)

 1. Ά. Ιορδανίδου – Μ. Σφυρόερα, Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος, Κλειδιά και Αντικλείδια, Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων», ΥΠ.Ε.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2003, σ. 11-36.  www.kleidiakaiantikleidia.net

 

ΙIΙ.α. Νεοελληνική γλώσσα – υπολογιστική γλωσσολογία και λεξικογραφία (άρθρα)

 1. Μικρή ξενάγηση στο αρχιπέλαγος των νεοελληνικών λεξικών, Αντί, 588, 1995, σ. 57-59. Αναδημοσίευση, με προσθήκες, στο 2η Ημερίδα ελληνικής γλώσσας, με τίτλο «Νεοελληνικά λεξικά», επιμέλεια Τ. Σαραφίδου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, 1997, σ. 69-76.
 2. Η ορθογραφία στα νεοελληνικά λεξικά, Terminologie et Traduction, 2, Commission des Communautés européennes, Service de Traduction, 1997, σ. 190-210. Αναδημοσίευση στο περιοδικό Γλώσσα, 44, 1998, σ. 4-21.
 3. Π. Γάκης – Γ. Ορφανός – Ά. Ιορδανίδου, Υπολογιστική επεξεργασία της νέας ελληνικής: καταγραφή της μορφοσυντακτικής ασάφειας, Γλώσσα, 49, 1999, σ. 58-74.
 4. Γ. Ορφανός – Π. Γάκης – Ά. Ιορδανίδου, Μορφοσυντακτική ασάφεια της νέας ελληνικής: η περίπτωση επιθέτου-ουσιαστικού-επιρρήματος, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 20ής ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2000, σ. 373-383.
 5. Ζητήματα Λεξικογραφίας: η φυσιογνωμία ενός λήμματος, Λεξιλογικές Βάσεις Δεδομένων – Ηλεκτρονικοί Γλωσσολογικοί Πόροι, Πρακτικά Ημερίδας, Πάτρα, 2001, σ. 53-61.
 6. Γ. Ορφανός – Χ. Τσαλίδης – Ά. Ιορδανίδου, Οι ελληνόγλωσσοι υπολογιστές έμαθαν να συλλαβίζουν(;), Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 23ης ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 2003, σ. 901-911.
 7. Ά. Ιορδανίδου – Έ. Μάντζαρη, Περιέκτης: οριοθέτηση της σημασιολογικής κατηγορίας και λεξικογραφικοί ορισμοί, Ελληνική γλώσσα και ορολογία – Ανακοινώσεις 4ου Συνεδρίου, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, 2003, σ. 144-160.
 8. Ch. Tsalidis – G. Orphanos – A. Iordanidou – A. Vagelatos, Proofing Tools Technology at Neurosoft S.A., Proofing Tools and Language Technologies Workshop, 2004, σ. 1-9. https://docplayer.gr/249687-Proofing-tools-technology-at-neurosoft-s-a.html
 9. Ά. Ιορδανίδου – Έ. Μάντζαρη, Προτάσεις σχεδιασμού παιδαγωγικών λεξικών, 6ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, 18-21 Σεπτεμβρίου 2003, Εργαστήριο Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2004, σ. 1-12. http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thicgl/ Αναδημοσίευση με αλλαγές: Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Προδιαγραφές για τη σύνταξη ερμηνευτικού λεξικού, Θ. Δραγώνα – Ά. Φραγκουδάκη (επιμ.), Πρόσθεση όχι αφαίρεση – πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2008, σ. 223-232.
 10. Ά. Ιορδανίδου – Μ. Πανταζάρα – Έ. Μάντζαρη – Γ. Ορφανός – Α. Βαγγελάτος – Β. Παπαπαναγιώτου, Ζητήματα αναγνώρισης των πολυλεκτικών σύμπλοκων όρων στον τομέα της βιοϊατρικής, Ελληνική γλώσσα και ορολογία – Ανακοινώσεις 6ου Συνεδρίου, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, 2007, σ. 178-191.
 11. M. Pantazara – E. Mantzari – A. Vagelatos – Ch. Kalamara – Ch. Tsalidis, A. Iordanidou, Development of a Greek biomedical corpus, Current Trends in Informatics, 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2007), Patras, Greece, σ. 549-556. http://pci2007.upatras.gr/
 12. Ά. Ιορδανίδου & Μ. Καμηλάκη, Τα λεξικά γενικής γλώσσας: διεθνείς προδιαγραφές και ελληνικό λεξικογραφικό τοπίο, Γλωσσολογία, 2019.

 

ΙIΙ.β. Νεοελληνική γλώσσα – υπολογιστική γλωσσολογία και λεξικογραφία (κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους)

 1. Η ορολογία στα λεξικά γενικής γλώσσας, Ελληνική ορολογία: Έρευνα και εφαρμογές, επιμέλεια Ε. Ευθυμίου & Μ. Κατσογιάννου, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, εκδ. Καστανιώτη, 2004, σ. 221-242.
 2. «Το πρωτοτυπικό λεξικό: δομή και περιεχόμενο», Εισαγωγή στη Λεξικογραφία, επιστ. επιμ. Γ. Ξυδόπουλος, Ά. Οικονομίδης & Γ. Τράπαλης, εκδ. Πατάκη, υπό έκδοση.

 

ΙV. Νεοελληνική γλώσσα – αντιπαραβολική προσέγγιση (κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους)

 1. La traductionde «mais» en grec moderne, Linguistique contrastive et traduction, t. 2, Paris, Ophrys, 1994, σ. 91-114.

 

V. Νεοελληνική γλώσσα – Οδηγοί συγγραφής κειμένων (βιβλία)

 1. (ως μέλος της συγγραφικής ομάδας και επιστημονική επιμελήτρια) Οδηγός της νεοελληνικής γλώσσας, 1ος τόμος, εκδ. Πατάκη, 1999.
 2. (ως μέλος της συγγραφικής ομάδας και επιστημονική επιμελήτρια) Οδηγός της νεοελληνικής γλώσσας, 2ος τόμος, εκδ. Πατάκη, 2005.
 3. Είναι λάθος ή δεν είναι; Ιδού η απορία…, εκδ. Μεταίχμιο, 2013.

 

VI.α. Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας (εκπαιδευτικό βιβλίο)

 1. (ως επιστημονική επιμελήτρια, μαζί με την Ά. Φτερνιάτη) Επικοινωνιακές διδακτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο, εκδ. Πατάκη, 2000.

 

VI.β. Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας (σχολικά βιβλία)

 1. (ως υπεύθυνη Δράσης Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων, μαζί με το Σ. Μοσχονά) Γλωσσικά εγχειρίδια για όλες τις τάξεις του Δημοτικού, μειονοτικά σχολεία Θράκης, Ο.Ε.Δ.Β., 2000.
 2. (ως υπεύθυνη Δράσης Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων) Υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα του Γυμνασίου, 2004. www.museduc.gr
 3. Ά. Ιορδανίδου – Α. Αναστασοπούλου – Γ. Γαλανόπουλος – Γ. Δρυς – Ά. Κόττα – Π. Χαλικιάς, Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι, Ε΄ Δημοτικού, Βιβλίο και Τετράδιο Μαθητή, Βιβλίο Δασκάλου, Ο.Ε.Δ.Β., 2006.
 4.  Ά. Ιορδανίδου – Ν. Κανελλοπούλου – Ε. Κοσμά – Β. Κουταβά – Κ. Παπαϊωάννου – Π. Οικονόμου, Λέξεις – φράσεις – κείμενα, Στ΄ Δημοτικού, Βιβλίο και Τετράδιο Μαθητή, Βιβλίο Δασκάλου, Ο.Ε.Δ.Β., 2006.

 

VΙΙ. Περιγραφή και διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας (μονογραφία)

 1. «Η μορφολογική ποικιλία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας», Σειρά: Ελληνική Γλώσσα: Θεωρία και Διδακτική (Διευθυντής: Σπύρος Μοσχονάς), σ. 63. http://www2.media.uoa.gr/language/studies/

 

IX. Νεοελληνική γλώσσα – Λεξικά

 1. (ως μέλος της ομάδας σύνταξης και υπεύθυνη για τη γενική επιστασία) Σύγχρονο Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, εκδ. Πατάκη, 1991.
 2. Τα ρήματα της νέας ελληνικής (Λεξικό Ρημάτων), εκδ. Πατάκη, 1992.
 3. (ως επιστημονική επιμελήτρια και μέλος της ομάδας σύνταξης) Μικρό νεοελληνικό λεξικό, εκδ. Πατάκη, 1994.
 4. (ως επιστημονική επιμελήτρια) Συνοπτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας, εκδ. Πατάκη, σειρά «Τα Μικρά / Λεξικά», 1997.
 5. Λεξικό λόγιων εκφράσεων της σύγχρονης ελληνικής, εκδ. Πατάκη, 2001.
 6. Ά. Βακαλοπούλου – Ά. Ιορδανίδου, Το Λεξικό του Δημοτικού, εκδ. Πατάκη, 2001. Νέα έκδοση εικονόγραπτη: Το πρώτο μου λεξικό για το δημοτικό, 2005.
 7. (ως επιστημονική επιμελήτρια) Θησαυρός συνωνύμων και αντιθέτων της νέας ελληνικής (έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση), εκδ. Πατάκη, 2005.
 8. (ως επιστημονική υπεύθυνη) Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Έ. Μάντζαρη – Μ. Πανταζάρα (επιστ. επιμ.), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων, 2007. Σε ηλεκτρονική μορφή: www.museduc.gr
 9. (ως επιστημονική επιμελήτρια) Συνηθισμένες γλωσσικές απορίες, εκδ. Άσπρη Λέξη, 2009.
 10. Το ταξίδι των λέξεων – Αντιδάνεια: ξένες λέξεις με ελληνική καταγωγή, εκδ. Άσπρη Λέξη, 2009.
 11. (ως επιστημονική επιμελήτρια, μαζί με τη Μ. Πανταζάρα) Χτίζω λέξεις – Πώς σχηματίζονται οι νεοελληνικές λέξεις, εκδ. Κοντύλι &  Neurolingo, 2010. Εμπεριέχεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Λεξισκόπιο: http://www.neurolingo.gr/el/online_tools/lexiscope.htm
 12. (ως επιστημονική επιμελήτρια) ηλεκτρονικό Λεξικό της Γλώσσας των Νέων (ιστότοπος: http://lexislang.neurolingo.gr/), 2014.
 13. (ως επιστημονική επιμελήτρια) ηλεκτρονικό λεξικό Νεοελληνικές λέξεις αρχαιοελληνικής προέλευσης με αλλαγή σημασίας (ModernAncient Greek) (ιστότοπος: http://www.ocean.upatras.gr/mag/), 2014.

 

Διδακτικές σημειώσεις

 1. Νεοελληνική γλώσσα – Στοιχεία γραμματικής περιγραφής και ανάλυσης, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, Απρίλιος 1990, β΄ έκδοση με προσθήκες 1995, γ΄ έκδοση αναθεωρημένη 2001.
 2. Βασικές έννοιες γλωσσολογίας (με παραδείγματα και εφαρμογές από τα σχολικά βιβλία), Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, Απρίλιος 1991, β΄ έκδοση με προσθήκες 1994.

 

Μεταφράσεις

 1. Boutet J., Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1984 [σε συνεργασία με την Ει.Τσαμαδού].
 2. Arnaud R., Η κοινωνιογλωσσολογία είναι άραγε ένα είδος αντιγλωσσολογίας; Γλώσσα, 8, 1985, σ. 6-15 [σε συνεργασία με την Ει.Τσαμαδού].
 3. Benveniste E., Σχετικά με την υποκειμενικότητα της γλώσσας, Γλώσσα, 10, 1986, σ. 19-25.
 4. Maingueneau D., Εισαγωγή στις μεθόδους ανάλυσης του λόγου, Γλώσσα, 21, 1989, σ. 5-11.
2021-10-21T23:05:11+03:00